Kan jag adoptera och få ensam vårdnad om mitt styvbarn?

2017-09-11 i Adoption
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga gällande adoption av styvbarn. Jag vet att frågan är ställd sedan tidigare men hittar faktiskt inte något som passar in på mig och min styvdotters situation. Jag och min sambo ska separera. I hushållet bor det tre barn, vi har två barn tillsammans och hon har en dotter med en annan man. Hon har ensam vårdnad om sin dotter. Vi ska nu separera och av olika anledningar (psykisk ohälsa, missbruk) vill jag ansöka om ensam vårdnad för alla tre.Till saken är den att min styvdotter och jag har bott tillsammans hela livet, det är så att jag trodde att hon var min tills faderskapstestet fastställde att så var inte fallet. Det var för hennes skull stannade jag kvar i förhållandet. Hon har träffat sin biologiska pappa två gånger, bägge som spädbarn (nu 7 år). Hon känner inte till den biologiska pappan utan tror och anser att jag är hennes pappa. (Vi ville vänta med att berätta tills hon var i skolålder, men nu vill vi först ta separationen så att det inte blir för mycket för henne att ta in). Jag anser ju mig själv vara hennes pappa och jag kallar henne för min dotter. Jag behandlar henne och känner för henne precis som med mina två biologiska barn.Jag misstänker ju att mina chanser att få leva med min dotter är små, men ur ett barnperspektiv kan hon inte leva med varken sin mamma (just nu) eller med sin biologiska pappa.Hur stora är min chanser att adoptera min styvdotter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Adoption

Reglerna om adoption finns i 4 kap. i Föräldrabalken

Det framgår av 5a § att den som inte ännu har fyllt 18 inte får adopteras utan föräldrarnas samtycke.

I samma paragraf framgår även att samtycke inte behövs om personen som behöver lämna det b.la:

- lider av en allvarlig psykisk stötning.

- Är utan del i vårdnaden.

- Befinner sig på okänd ort, m.m.

Det framgår av 10 §att en förälder vars samtycke till adoption inte krävs, ändå ska höras i frågan om det är möjligt.

Det är rätten som prövar om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd ska ges om adoptionen är till fördel för barnet.

Sökande ska även ha uppfostrat, eller vilja uppfostra barnet. Hänsyn tas även till det personliga förhållandet mellan personen som söker adoptera och barnet då syftet med adoption ska vara att skapa ett familjerättsligt förhållande. Detta framgår av 6 §.

Vårdnad av barn

Utgångspunkten gällande vårdnad av barn har alltid barnets bästa som utgångspunkt. Denna stadgas i 6kap 2a § i samma balk (Föräldrabalken).

Vidare framgår det av 6kap. 7 § att om en förälder gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som utger fara för barnets hälsa eller utveckling så skall rätten besluta om ändring i vården.

Ifall båda föräldrarna brister i omsorgen på detta sätt ska rätten besluta om att flytta över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Då ett barn permanent vårdats i ett annat hem än föräldrahemmet och det är i barnets bästa intresse att detta består ska rätten flytta över vårdnaden till den eller dem som fostrat barnet och utse den eller dem till förordnade vårdnadshavare. Detta framgår av 6kap. 8 §.

Sammanfattningsvis

Som jag uppfattar det utifrån din fråga så har din styvdotters biologiska far inte varit delaktig i barnets uppfostran eller vårdnad. I och med detta skulle undantaget i 5a § kunna vara tillämpligt för att hans samtycke till adoptionen inte skulle behöva lämnas. Du beskriver i frågan som att modern till barnet ev. skulle kunna lida av psykisk störning. I sådana fall kan undantaget även vara tillämpligt gällande modern.

Hur stora dina chanser är för adoption kan jag inte svara på. Gällande kraven på adoption i 6 §så framstår det som att du har uppfostrat barnet samt att ni tycks ha en familjerättslig relation. Med barnets bästa i fokus bör utifrån det som framgår av din fråga detta anses vara till barnets bästa och en god grund för adoption. Såvida inte barnets biologiska far varit delaktig och motsätter sig detta, alternativt att modern anses vara en godtaglig vårdnadshavare och motsätter sig detta.

Min rekommendation är att du vänder dig till Socialnämnden i din kommun gällande vårdnad. Det är socialnämnden som väcker talan i rätten. Gällande adoption görs en ansökan till tingsrätten som därefter gör en bedömning.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte är du välkommen att kommentera nedan, ställa en ny fråga alternativt vända dig till någon av våra andra tjänster:

Gratis telefonrådgivning på 08-533 300 04

Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar http://www.lawline.se/ask_a_question

Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h http://www.lawline.se/ask_a_question

Boka tid med en jurist på 08-533 300 04

Vänlig hälsning,

Linn Nyberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (608)
2021-11-18 Adoption av vuxen (vuxenadoption)
2021-11-12 Kan jag byta efternamn till det efternamn jag hade före jag adopterades?
2021-10-24 Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?

Alla besvarade frågor (97674)