Kan jag adoptera min styvson från tidigare förhållande trots att jag är omgift?

2019-10-26 i Adoption
FRÅGA
Hej på er!Jag har en styvson som är 22 år som har växt upp med mig sedan han var c:a två år.För två år sedan så ville min styvson att jag skulle adoptera honom vilket gjorde mig väldigt stolt och glad. Men efter lite eftersökningar så var det inte så enkelt som vi trodde.Jag träffade min styvsons mamma 1999, vi gifte oss 2007, vi skilde oss 2011.Jag gifte mig med en annan kvinna 2014.Min nuvarande fru har en son på 10 år.Som jag förstod det så skulle en vuxenadoption av min styvson göra så att hans biologiska mamma skulle upphöra som juridisk mamma och min nuvarande fru bli hans nya juridiska mamma vilket hon inte vill då hon inte har den relationen med min styvson.Det finns inte heller på kartan att beröva hans mamma hennes mammaroll.Min styvson har haft ytterst lite kontakt med sin biologiska pappa under sin uppväxt och vi ser varandra som far och son. Det känns viktigt för både mig och min son känslomässigt att få det på papper också. Finns det något sätt att genomföra detta utan att " ställa till det" för hans mamma och min fru.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om adoption finns i Föräldrabalken (FB). I det fall du beskriver handlar det om en vuxenadoption då det rör en eventuell adoption av någon som fyllt 18 år. Den som fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. I bedömningen av om det finns särskild anledning till adoption av vuxen ska det särskilt beaktas om sökanden (i förevarande fall du) har uppfostrat den som ska adopteras eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB).

För att få lov att adoptera måste man vara fylld 18 år. För det fall att man är gift eller sambo får man endast adoptera gemensamt (4 kap. 6 § första stycket FB). Att som gift eller sambo adoptera ensamt är möjligt för det fall att man som make eller sambo adopterar sin makes eller sambos barn (jfr 4 kap. 6 § andra stycket FB).

Rättsverkningen av en adoption är att den som adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo adopterat den andre maken eller sambons barn, ska den som adopterats anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn (4 kap. 21 § FB).

I ditt fall innebär det, precis som du själv verkar medveten om, att om en adoption av din styvson skulle godkännas krävs det att du och din fru adopterar honom. Att adoptera ensam är endast möjligt om du vore gift/sambo med styvsonens mamma. Huruvida en adoption skulle godkännas är i övrigt svårt att ta slutlig ställning till, det kan dock argumenteras för att det finns ett sådant förhållande mellan dig och din styvson som krävs (däremot har inte din fru det som jag förstår det).

Skulle du och din fru adoptera din styvson innebär det att ni ses som din styvsons föräldrar och att hans biologiska mamma inte längre rent juridiskt är hans mamma. Det skulle innebära att din styvson har rätt till t.ex. arv efter dig och din fru, men inte efter sin biologiska mamma. Den enda situationen då en adoption inte utsläcker de rättsliga banden till båda de ursprungliga föräldrarna är när make/sambo adopterar make/sambos barn.

Tyvärr måste jag ge dig det besked som du själv kommit fram till; så som lagen är skriven och under givna förutsättningar, eftersom du är gift, så finns det inte möjlighet för dig att ensam adoptera din styvson. En sådan adoption skulle kräva att du och din fru gemensamt adopterar honom och de rättsliga banden till hans ursprungliga föräldrar skulle utsläckas.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (492)
2020-01-27 Går det att upphäva en adoption?
2020-01-26 Vi har inseminerat hemma – hur ska jag göra för att kunna adoptera barnet?
2020-01-22 Din sambo kan adoptera ditt barn
2020-01-20 Kan jag adoptera min sambos barn?

Alla besvarade frågor (76595)