FrågaFAMILJERÄTTAdoption20/01/2020

Kan jag adoptera min sambos barn?

Adoption.

Hej. Är sambo sedan 29 år med min fästmö. Vi har ett gemensamt barn, 20 år, och ett barn 30 år som min sambo hade när vi träffades.

Vi hade gärna sett att hennes barn hade adopterats av mig. Han har inga problem med det eftersom han har ingen kontakt med sin biologiska far alls sedan många år tillbaka.

Så det var jag som var hans "pappa" i princip från han var 3 år. Han vill inte heller ha någon kontakt med sin far.

Vad krävs för denna adoption. Måste jag och min sambo gifta oss? Om inte, kan jag adoptera honom så att jag och min sambo " delar" på honom? Läste någonstans att om jag adopterar honom så blir min sambo " av" med honom. Man kunde inte göra " halva " adoptioner. Är detta sant? I så fall löses det genom att jag och min sambo gifter oss? Då får vi göra det.

Vi vill ju att bägge barnen är lika när det gäller allt. Speciellt när det kommer till arvet från oss. Hennes barn är införstådd med att han förlorar all rätt till sin biologiska far.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB).

Kan man adoptera en vuxen person?

När den person man vill adoptera är över 18 år är det fråga om en vuxenadoption. Den som fyllt 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet som den sökande och den som sökande vill adoptera har. Adoptionen måste även i övrigt anses lämplig. Man tar särskild hänsyn till om sökanden har uppfostrat den som sökande vill uppfostra eller om adoptionen annars kan avse att bekräfta en relation som ett barn och en förälder har (4 kap. 4 § FB).

Vem kan adoptera?

Huvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt, och de måste fyllt 18 år. En make eller en sambo kan dock adoptera sin makes eller sambos barn om samtycke finns från maken/sambon samt den som sökanden vill adoptera (4 kap. 6 § FB).

Vad händer om jag adopterar min sambos barn?

Vanligtvis innebär en adoption att barnets band till sin biologiska förälder ersätts till adoptantens. Det innebär att barnet exempelvis får arvsrätt från sina adoptivföräldrar istället för sina biologiska föräldrar (4 kap. 21 § FB).

Din sambo förlorar inte vårdnad eller liknande om sitt barn om du adopterar honom. Det är samma reglering som gäller både för makar och sambor, så om ni är gifta eller sambor spelar ingen roll i detta avseendet. Du som sambo kan adoptera din sambos barn med båda deras samtycke. Du "ersätter" i så fall barnets biologiska pappa, men barnets mamma, din sambo, förblir mamma även juridiskt. Din sambo blir alltså inte av med sitt barn, utan ni båda kommer att ses som barnets föräldrar om adoptionen går igenom. När en sambo adopterar sin sambos barn ses barnet istället som parets gemensamma barn.

Hur genomför man en adoption?

Den som vill adoptera ska ansöka om detta till tingsrätten på den ort som den som sökande vill adoptera har sin hemvist. Rätten har sedan ett ansvar att utreda och se om adoptionen är lämplig (4 kap. 11-13 § FB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare