Kan jag adoptera min makes barn?

2020-07-27 i Adoption
FRÅGA
Om jag gifter mig med en man som har barn och barnets mamma är död kan jag adoptera barnet
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om adoption finns i föräldrabalken (FB).

Som huvudregel får makar och sambor endast adoptera gemensamt. Det finns dock ett undantag som säger att en make eller sambo får adoptera sin makes/sambos barn under förutsättningen att maken/sambon samtycker (4 kap. 6 § FB).

Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB) och om barnet har fyllt 12 år får hen adopteras endast om hen samtycker till adoptionen. Barnets samtycke behövs inte om barnet som den sökande vill adoptera är förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller liknande (4 kap. 7 § FB).

Om barnet är över 18 år får hen adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § FB)

Det som är viktigt att tänka på när man adopterar sin makes/sambos barn är att barnets rättsliga förhållande till sin tidigare förälder upphör helt. I detta fall innebär det att du och din man kommer att ses som din mans barns rättsliga föräldrar (4 kap. 21 § FB).

Hur går man tillväga?

En ansökan om adoption får göras av den eller dem som vill adoptera och ansökan görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. Om den som sökanden vill adoptera inte har sin hemvist i Sverige görs ansökan till tingsrätten i den ort där någon av de sökande har hemvist (4 kap. 11-12 § FB)

Sammanfattning

Du kan alltså adoptera din makes barn så länge som förutsättningarna för adoption är uppfyllda.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (555)
2020-11-25 Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska förälder har dött?
2020-11-21 Vad krävs för en vuxenadoption?
2020-11-20 Adoption av vuxen
2020-11-13 Går det att häva en adoption?

Alla besvarade frågor (86450)