FrågaFAMILJERÄTTAdoption12/11/2018

Kan jag adoptera min frus dotter?

Hej där,

Kan jag adoptera min frus dotter som är 11 år? Hennes biologiska far lever men har knappt träffat sin dotter mer än 10 gånger under 11 år. Om det går, hur går jag tillväga?

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om adoption finns i fjärde kapitlet i Föräldrabalken (FB).

De tre inledande bestämmelserna i 4 kap. FB stadgar att vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges största vikt, att ett barn endast får adopteras om det med beaktande av samtlig omständigheter är lämpligt samt att barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågan. Barnets åsikter ska sedan tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Enligt 4 kap. 6 § FB är det okej att en make eller sambo med dennes samtycke får adoptera dennes barn. Fortsättningsvis anges 4 kap. 8 § FB att ett barn inte får adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare. Du har inte angett om din frus dotters pappa också är vårdnadshavare till barnet. Om han inte är det så krävs inte samtycke från honom. Om han däremot är vårdnadshavare krävs hans samtycke till adoptionen, om det inte föreligger synnerliga skäl. Sådant skäl kan exempelvis vara att han inte har träffat barnet på flera år, medan barnet har vuxit upp med dig och betraktar dig som sin förälder.

Ett barn som har fyllt 12 år måste själv ge sitt samtycke till adoption för att det ska vara möjligt, se 4 kap. 7 § FB.

Själva adoptionsförfarande går till så att du (den som vill adoptera) ger in en ansökan till den tingsrätt där din frus dotter har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Det är sedan upp till rätten att se till att frågan om adoption blir tillräckligt utrett för att få ett tillräckligt underlag för att se om adoptionen är till barnets bästa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja QvarnströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000