Kan jag adoptera min avlidna systers barn?

2018-09-27 i Adoption
FRÅGA
Min syster har gått bort och jag vill adoptera hennes 6 år gammal barn.Hur går det till
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor om adoption hittar du i (Föräldrabalken)

I fjärde kapitlet hittar vi reglerna om adoption. Där skrivs det att barnets bästa alltid är viktigast (1 §) och att adoption endast får göras om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet. (2 §)

Du måste även vara över 18 år för att få adoptera och om du är gift eller sambo måste denne samtycka till adoptionen.

Dessutom krävs det att samtycke från barnets vårdnadshavare, därför kan det i ditt fall krävas ett sådant samtycke från barnets far. Ett samtycke krävs dock inte om:

föräldern är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom föräldern vistas på okänd ort.

Ansökan om adoption

En ansökan om adoption görs hos tingsrätten i den ort du bor. I ansökan om nationell adoption ska bland annat framgå:

Ditt namn, personnummer, telefonnummer och adress.Anledning till adoptionen, d.v.s. uppgift om varför adoptionen är lämplig och varför den är till fördel för barnet.Uppgift om efternamnAnsökan ska vara undertecknad av den/de som vill adoptera. Om du är gift eller sambo måste denne och underteckna ansökan.

Hoppas detta var svaret på din fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (432)
2019-03-22 Kan min man få adoptera utan samtycke från biologiska pappan?
2019-03-06 Vad krävs för prövningstillstånd i hovrätten?
2019-03-03 Kan jag adoptera bort mitt nyfödda barn?
2019-03-03 Ärver adoptivbarn sina biologiska föräldrar?

Alla besvarade frågor (66967)