Kan jag adoptera ett asylsökande barn?

2016-12-30 i Adoption
FRÅGA
Kan jag adoptera ett ensamkommande barn som fått avslag på sin asylansökan?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler kring adoption finns i 4 kap. Föräldrabalken. Främst är av intressen 5 a § som säger att samtycke normalt måste hämtas från barnets föräldrar, såvida de inte befinner sig på okänd ort, lider av allvarlig psykisk störning eller är utan del i vårdnaden. Hur man ska se på det sistnämnda rekvisitet beror förmodligen en del på hur länge barnet har vistats utan föräldrarna.

Annars är den viktigaste bestämmelsen 6 §. Där sägs att domstolen ska meddela beslut att tillåta adoption om det anses vara till fördel för barnet, och sökanden (dvs du) antingen har uppfostrat eller kommer att uppfostra barnet, eller om det finns särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet. Det sistnämnda är ett mycket högt krav. Vid den här prövningen tar rätten hänsyn till barnets ålder. Om barnet i fråga är 17 år och sökanden inte tidigare har bidragit till barnets uppfostran lär det bli svårt att åstadkomma en adoption, då sökanden varken bidragit eller i stor utsträckning kommer att bidra till barnets uppfostran. Anledningen är att man inte vill ge rättslig status som förälder respektive barn utan att det finns verkliga skäl för det, såsom att personernas förhållande väsentligen liknar det som råder mellan äkta förälder respektive barn.

Är barnet exempelvis 10 år hamnar saken givetvis i ett annat läge, även om det är svårt att säga någonting säkert om utgången i ett enskilt fall.

Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (572)
2021-01-23 Vad händer med mitt föräldraskap om min fru adopterar min vuxna son?
2021-01-18 Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke
2021-01-17 Kan familjehemmet adoptera ett barn
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?

Alla besvarade frågor (88531)