​Kan jag adoptera en vuxen person som inte bor i landet?

2019-02-19 i Adoption
FRÅGA
Kan jag adoptera en vuxen person som inte bor i landet?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4 kap. 4 § Föräldrabalk (1949:381) (FB) får vuxna individer (över 18 år) endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder.

"Särskild anledning" rörande adoptioner av vuxna har Högsta Domstolen bedömt finnas endast om det klart framgår att det mellan sökande och det tilltänkta adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det som föreligger mellan en förälder och dennes barn (NJA 1989 s67).

För att adoptionen av den utländska medborgaren ska bedömas lämplig krävs det att inte det huvudsakliga syftet med adoptionen är att möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. För att undvika missbruk av adoptionsinstitutet i sådana syften, ställs höga krav på den relationen som krävs för att den ska anses jämställbar med en sådan som typiskt sätt föreligger mellan föräldrar och barn. Det är därför mycket svårare att få adoptera en vuxen utländsk medborgare, än om det hade handlat om adoption av en svensk medborgare.

Om den individen som önskas adopteras inte är nordisk medborgare, ska tingsrätten dessutom vid prövning av en adoptions lämplighet inhämta yttrande från Migrationsverket. Detta framkommer av Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2§ 2st. Sammantaget kan då sägas att svaret på din fråga är ja, det går att adoptera en utländsk medborgare över 18 år. Att göra detta kan dock vara mycket svårt eftersom en sökande måste kunna styrka att denne har en relation till individen som i princip ska kunna bedömas jämställd med den typiska relation som finns mellan föräldrar och barn.
Joakim Synnergren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (458)
2019-08-19 Har adopterade barn arvsrätt efter de biologiska föräldrarna?
2019-08-11 Hur går jag tillväga om jag vill bli adopterad av min styvförälder?
2019-08-08 Kan min biologiska pappa adoptera tillbaka mig?
2019-07-30 Adoption krav

Alla besvarade frågor (72173)