kan jag adoptera en vuxen person från utlandet?

2019-07-28 i Adoption
FRÅGA
Kan man adoptera en vuxen från Turkiet
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om adoption hittar du i Föräldrabalken (FB).

I Sverige så får du bara adoptera en vuxen person om det finns en särskild anledning till det och det i övrigt bedöms vara lämpligt (FB 4:6). Den särskilda anledningen ska vara det personliga förhållande som finns mellan dig och personen du vill adoptera. Ett exempel på ett sådant förhållande kan vara om du uppfostrat den person som du vill adoptera eller om ni på något annat sätt har en relation som kan liknas den mellan en förälder och ett barn. I praxis har det näst intill utvecklats ett krav att en sådan relation finns för att en adoption av en vuxen person ska vara tillåten.

Det huvudsakliga syftet med en adoption är att fastställa juridiska familjeband mellan den som ansöker om adoption och den som vill adopteras. Därför ställs det höga krav på relationen mellan personerna, till och med ännu högre krav än om du hade avsett att adoptera ett barn. Adoptionen får exempelvis inte göras med syftet att den som adopteras lättare ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige, exempelvis, utan det huvudsakliga syftet ska vara att ni på pappret ska ha den familjerättsliga relation som ni hade haft om du varit biologisk förälder till personen.

Innan domstolen fattar ett beslut om adoption av utländska medborgare ska dessutom Migrationsverket ges möjlighet att uttala sig (Lag om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2 §).

Det är alltså möjligt att adoptera en vuxen person från utlandet, men det ställs upp väldigt höga krav på relationen mellan den som ansöker om adoption och den som ska adopteras. Du behöver i princip ha uppfostrat personen, eller så ska ni på något annat sätt ha en relation som liknar den mellan en förälder och ett barn. Eftersom din situation berör adoption av en person från utlandet så har även Migrationsverket rätt att uttala sig om lämpligheten innan något beslut fattas.

Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (534)
2020-07-27 Kan jag adoptera min makes barn?
2020-07-19 Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns barn?
2020-07-14 Kan man få hjälp från Lawline med frågor kring adoption och arv?
2020-07-05 Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?

Alla besvarade frågor (82649)