Kan jag adoptera en vuxen asylsökande?

2016-09-26 i Adoption
FRÅGA
Hej ! Jag undrar hur jag ska gå till väga när jag vill adoptera en asylsökande pojke 25 år från Albanien? Han har bott hos mig i 8 månader. Jag känner honom väl, han kallar mig mormor, vilket jag mycket väl skulle kunna vara.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Reglerna om adoption finns i fjärde kapitlet i Föräldrabalken. Personer som är gifta måste som huvudregel adoptera gemensamt, vilket framgår av 4 §, men som jag förstår din fråga är du ogift.

Det ska sägas att adoptioner av vuxna personer är lite svårare att få godkända än adoptioner av barn. Anledningen till detta finner vi i 6 §, där det framgår att adoption ska godkännas om det är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat eller vill uppfostra det, eller om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. De gånger som sökanden inte har uppfostrat barnet krävs det alltså en särskild anledning, i ett fall från 1989 uttalade Högsta domstolen att "normalt skall förhållandet vara av väsentligen samma innehåll som det som råder mellan föräldrar och barn". I målet nekades en person att adoptera sin systerson i syfte att lämna honom sin egendom i form av arv eftersom ett sådant förhållande inte visats (se fallet här, HD:s avgörande är längst ner).

I ett annat avgörande medgavs dock vuxenadoption, HD påpekade dock att höga krav ska ställas upp, men de ansågs alltså uppfyllda i det fallet. Sökanden hade i det fallet svarat för ekonomiskt bistånd åt barnet och de hade haft väldigt tät kontakt med varandra under flera års tid.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är väldigt svårt att få adoptera vuxna personer. Status som barn respektive förälder ska inte ges till personer om inte deras förhållande är likvärdigt med det som normalt finns mellan ett barn och dess förälder. Att personen i fråga bott hos dig i 8 månader lär, med tanke på de höga trösklar som finns, inte räcka för att medge adoption i ditt fall.

En ansökan om adoption ska inges till tingsrätten där sökanden bor, mer information om hur man praktiskt går till väga finns att hitta på domstolens hemsida, t ex här.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (546)
2020-10-09 Kan jag adoptera bort min frånvarande förälder i vuxen ålder?
2020-09-30 Får jag adoptera min sambos barn
2020-09-27 Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?
2020-09-26 Kan vi adoptera vårt fosterbarn?

Alla besvarade frågor (85144)