FrågaFAMILJERÄTTAdoption26/09/2016

Kan jag adoptera en vuxen asylsökande?

Hej ! Jag undrar hur jag ska gå till väga när jag vill adoptera en asylsökande pojke 25 år från Albanien? Han har bott hos mig i 8 månader. Jag känner honom väl, han kallar mig mormor, vilket jag mycket väl skulle kunna vara.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Reglerna om adoption finns i fjärde kapitlet i Föräldrabalken. Personer som är gifta måste som huvudregel adoptera gemensamt, vilket framgår av 4 §, men som jag förstår din fråga är du ogift.

Det ska sägas att adoptioner av vuxna personer är lite svårare att få godkända än adoptioner av barn. Anledningen till detta finner vi i 6 §, där det framgår att adoption ska godkännas om det är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat eller vill uppfostra det, eller om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. De gånger som sökanden inte har uppfostrat barnet krävs det alltså en särskild anledning, i ett fall från 1989 uttalade Högsta domstolen att "normalt skall förhållandet vara av väsentligen samma innehåll som det som råder mellan föräldrar och barn". I målet nekades en person att adoptera sin systerson i syfte att lämna honom sin egendom i form av arv eftersom ett sådant förhållande inte visats (se fallet här, HD:s avgörande är längst ner).

I ett annat avgörande medgavs dock vuxenadoption, HD påpekade dock att höga krav ska ställas upp, men de ansågs alltså uppfyllda i det fallet. Sökanden hade i det fallet svarat för ekonomiskt bistånd åt barnet och de hade haft väldigt tät kontakt med varandra under flera års tid.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är väldigt svårt att få adoptera vuxna personer. Status som barn respektive förälder ska inte ges till personer om inte deras förhållande är likvärdigt med det som normalt finns mellan ett barn och dess förälder. Att personen i fråga bott hos dig i 8 månader lär, med tanke på de höga trösklar som finns, inte räcka för att medge adoption i ditt fall.

En ansökan om adoption ska inges till tingsrätten där sökanden bor, mer information om hur man praktiskt går till väga finns att hitta på domstolens hemsida, t ex här.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000