FrågaFAMILJERÄTTAdoption13/01/2019

Kan jag adoptera bort min son till min moster?

Hej !

Jag har enskild vårdnad om min son som är 1 år gammal. I morgon den 4e januari så kommer tingsrätten besluta interimistiskt att den biologiska pappan som inte träffat min son sedan han var 2 månader gammal, ska ha gemensam vårdnad och att ett umgänge även ska ordnas en viss tid varje vecka. Den biologiska pappan är inte lämplig och har ytterligare 3 andra barn med 2 olika tjejer som han heller inte får ha vårdnad över. Pappan är år 2016 och 2018 dömd för brott emot mig , bla misshandel och frivården skriver i sitt yttrande att vårat barn anses vara ett brottsoffer efter som att han varit närvarande och utsatt av pappan.

Jag vill bara min sons absolut bästa och finns det någon möjighet att man kan adoptera bort sitt barn till någon släkting. De jag har i åtanke är då min moster och hennes man, dom skulle mer än gärna ta emot min son och han skulle få växa upp i en trygg miljö med väldigt bra förutsättningar. Är detta möjligt ? Och hur går man i så fall tillväga ?

Tack på förhand !

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Först och främst jag säga att vårdnadstvister alltid brukar vara känsliga och det är en rad faktorer som spelar roll och flera utredningar som görs för att avgöra vilken situation som är mest lämplig för barnet. Jag hoppas att allt löser sig för dig och din son och att jag kan ge ett svar på din fråga.

Bestämmelser om vårdnad, umgänge och adoption finns i föräldrabalken (FB).

Ett intermistiskt beslut

Du skriver i din fråga att det beslutet att den biologiska pappan ska få gemensam vårdnad och umgänge är ett intermistiskt beslut. Det finns stöd för att domstolen får ta sådana här typ av beslut i pågående mål om vårdnad, boende eller umgänge enligt FB 6 kap 20 §. Detta innebär alltså detta är ett tillfälligt beslut fram tills att tingsrätten avgjort frågan genom dom.

Principen om barnets bästa

När det gäller mål som handlar om barnets vårdnad, boende och umgänge, ska barnets bästa alltid vara avgörande, FB 6 kap 2 a § första stycket. När tingsrätten dömer i frågan måste de alltid ta hänsyn till denna princip. Barnet får bland annat inte riskeras fara illa hos den ena föräldern.

Jag förstår det som att du inte vill att pappan ska vara delaktig i sonens liv och är rädd för att han kan få fortsatt vårdnad eller umgänge med sonen. När "barnets bästa" diskuteras tar man även hänsyn till barnets rätt till god kontakt med båda föräldrar. Detta grundar sig i forskning som visar att barn mår psykiskt bättre när de har god relation till båda sina föräldrar. Du beskriver att pappan har varit våldsam mot dig och att även er son kan anses varit ett brottsoffer för detta. Det kanske kan kännas underligt då varför det skulle finnas en chans att pappan trots detta kan få vårdnad eller umgänge med barnet. Det kan vara så att domstolen resonerar på det viset att sonen endast ett år gammal och att det är viktigt för hans utveckling att han får träffa sin pappa.

Hur går det till vid en adoption?

Det går till på det viset att den som vill adoptera (din moster och hennes man) ska skicka in en ansökan till den tingsrätt där du och din son har er hemvist, FB 4 kap 12 §. Därefter är det socialnämnden som ska utreda denna på uppdrag av domstolen, FB 4 kap 14 §. Socialnämnden kommer då göra en noggrann utredning och presentera detta för domstolen som sedan tar ett beslut.

Kan du adoptera bort din son?

Utgångspunkten gällande adoption för barn är att det krävs båda föräldrarnas samtycke enligt FB 4 kap 8 §. Detta förutsätter dock att båda har vårdnaden. Om pappan får delad vårdnad får du inte själv besluta om det ska ske en adoption eller inte. Om du däremot kommer ha fortsatt ensam vårdnad om din son krävs det inget samtycke från sonens pappa. Han kan inte hindra adoptionen men han kan ändå meddela domstolen att han motsätter sig detta.

Är en adoption för barnets bästa?

Även vid en adoption ska barnets bästa alltid stå i centrum, FB 4 kap 1 §. Trots att du skulle fortsätta vara ensam vårdnadshavare för sonen, kan domstolen ändå besluta att barnet inte ska adopteras ifall det kan anses strida mot barnets bästa. Det är en noggrann utredning som socialnämnden måste göra av dig, pappan, er son och adoptivföräldrarna. Jag kan inte uttala mig om hur domstolen hade dömt i en sådan här situation. Om de dock anser att pappan är tillräckligt lämplig för att vara delaktig i sonens liv känns det inte troligt att en adoption kommer gå igenom.

Sammanfattningsvis genomsyrar barnets bästa allt. Det behövs båda vårdnadshavarnas samtycke för att kunna adoptera ett barn. Om pappan till din son får delad vårdnad är det inte möjligt. Om du fortsätter ha ensam vårdnad har pappan har ingen rätt att stoppa adoptionen. Dock har han rätt att yttra sin åsikt till domstolen.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du vill ha mer rådgivning är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Det finns även andra tjänster du kan använda dig av:

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänliga hälsningar,

Ceda ImranovaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”