Kan hyresvärden säga upp mig för att hen inte trivs med mig?

Jag har inte fått kontrakt av min hyresvärd . Nu vill hon säga upp mig för att hon inte trivs med mig . Jag betalar hyran i tid och stör henne inte .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättigheter och skyldigheter mellan hyresvärd och hyresgäst regleras i jordabalkens (JB) 12 kap, den s.k. hyreslagen. Observera att jag i mitt svar så utgår jag ifrån att du hyr i förstahand, bedömningen kan bli en annan vid andrahandsuthyrning om förstahandshyresgästen hyr ut/har hyrt ut i andrahand till flera personer, då blir lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig före hyreslagen.

När du skriver att du inte fått kontrakt av din hyresvärd så utgår jag ifrån att du menar att du inte har fått något skriftligt hyresavtal utan att ni endast kommit överens om uthyrningen muntligen. Hyresförhållande är giltigt och hyreslagen blir gällande oavsett om det finns skriftligt avtal eller inte, däremot kan det vara svårare att bevisa att avtal har ingåtts och vad man har kommit överens om ifall det inte finns skriftligt

Ett hyresavtal kan löpa på obestämd tid eller bestämd tid. Ett hyresavtal löper på obestämd tid om inte annat avtalats (3 §).

Huruvida en uppsägning från hyresvärden är korrekt eller inte beror på vad den grundar sig på. För att hyresvärden ska kunna säga upp en hyresgäst som hyr på obestämd tid så krävs att hyresrätten förverkas. Grunder för förverkande stadgas i 42 §. Enligt 42 § första stycket p. 6 så kan hyresrätten förverkas till följd av att hyresgästen orsakat störningar vid användandet av lägenheten. På den grunden får dock inte uppsägning ske förrän socialnämnden underrättats (42 § tredje stycket). Om störningar förekommer så är dock hyresvärden skyldig att först komma med en tillsägelse (25 §) och det är först om hyresgästen inte rättar sig efter tillsägelsen som det kan föreligga grund för förverkande. Det är endast om det rör sig om särskilt allvarliga störningar i boendet som uppsägning kan ske utan tillsägelse (42 § fjärde stycket).

Vad som räknas som störningar i boendet är en bedömning som görs i varje enskilt fall. Nu har jag ingen upplysning om exakt vad din hyresvärd hävdar att du skulle ha gjort, men det är relativt höga krav för att man ska anses orsaka sådana störningar som grundar en uppsägning. Det räcker inte med att det t.ex. låter från ens lägenhet på dagtid. Du skriver i din fråga att du betalar hyran i tid och inte stör, med det som utgångspunkt så låter det ju som att det inte finns någon direkt grund för uppsägning. Din hyresvärd kan därmed inte säga upp ditt hyresavtal endast för att hon t.ex. inte tycker om dig som person eller dylikt. Det krävs att du på något sätt agerat på sätt som står i strid med hyresavtalet eller hyresförhållandet i övrigt och om hon skulle hävda att det rör sig om störningar i boendet så ska du som regel först ha fått en tillsägelse och möjlighet att rätta dig efter tillsägelsen.

Jag råder dig att du till att börja med ber din hyresvärd att specificera vad för grund hon anför för att säga upp dig (om hon inte redan gjort det), skulle du anse att hyresvärden har sagt upp dig av otillåtna skäl så kan du överklaga uppsägningen till hyresnämnden eller boka tid med en av våra verksamma jurister för vidare rådgivning.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”