Kan hyresvärden kräva mig som borgensman för hyresgästen på betalning för renovering och flyttstäd?

2019-10-27 i Skuld
FRÅGA
Hej, Jag är borgensman åt min bror, men i dagsläget så vill hyresvärden kräva mig på flyttstäd och renovering av golv som har blivit vattenskadat. Men i avtalet står det : Om hyran betalas försent är det hyresgästen skyldighet att enligt gällande lag betala för inkassokostnader m.m. för varje skrifltig betalningspåminnelse, med det belopp som gäller vid varje tidspunkt. På obetald hyresbelopp betalar hyresgästen ränta enligt räntelagen från förfallodatum. Undertecknad går härmed i borgen en för båda och båda för en såsom för egen skuld för hyresgästens skyldigheter enligt ovan angivit hyreskontrakt eller enligt 12 kapitlet jordabalken, till dess full betalning sker. Denna förbindelse gäller även när kontraktet förlängs. --------------------Och nedan för står det att 2 informations flikar där 2 borgensmän ska gå i borgen. Snälla hade ni kunnat hjälpa mig? Vad tror ni är jag skyldig att betala renovering och städning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I avtalet står det att du går i borgen "såsom för egen skuld". Vad detta säger är att det rör sig om så kallad proprieborgen, som regleras i 10 kap. 9 § handelsbalken och beskrivs på liknande sätt som i avtalet, dvs att man åtar sig en skuld för en annan såsom sin egen.

Innebörden av proprieborgen är att borgenären (personen som vill ha betalt) fritt kan välja om han vill vända sig till gäldenären (den som är skyldig att betala) eller borgensmännen (ni som gått i borgen). Hen måste alltså inte vända sig till gäldenären och först därefter till borgensmännen i det fall gäldenären inte kan betala. Med uttrycket "en för båda och båda för en" menas att borgenären kan kräva en borgensman på hela beloppet, trots att det är två som egentligen ansvarar för hälften var.

Vad det innebär i det här fallet är att hyresvärden har rätt att vända sig direkt till antingen någon av er borgensmän eller till din bror och kräva hela beloppet. Han har alltså rätt att kräva dig på det som han vill ha betalt för, eftersom du gått i borgen såsom skulden vore din egen. Avtalet säger också att ni förutom att gå i borgen för obetalda hyror också går i borgen för alla de övriga skyldigheter som finns i 12 kap. jordabalken (hyreslagen) samt hyresavtalet. I det här fallet kräver hyresvärden dig på betalning angående renovering enligt den skyldighet för hyresgäster som finns i 12 kap. 24 § jordabalken. Rörande flyttstädet är detta något som normalt regleras i hyresavtalet och huruvida hyresvärden har rätt att kräva dig på betalning för detta är alltså beroende av om det står något om vem som ska ansvara för flyttstäd i hyresavtalet.

Även om hyresvärden har all rätt att vända sig till dig för att få ut hela beloppet har du dock möjlighet att kräva tillbaka hela beloppet från din bror eller kräva den andra borgensmannen på hälften av det du fått betala.

Sammanfattningsvis är svaret: ja, hyresvärden kan kräva dig på betalning för renovering. Huruvida han kan kräva dig på betalning för flyttstäd beror dock på vad som står i hyresavtalet.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (413)
2020-02-13 Kan man ärva skulder?
2020-02-13 Får en långivare skicka ett skuldebrev till min sambo som avser min personliga skuld?
2020-01-29 Vem bär betalningsansvaret vid beställd reparation av bil?
2020-01-29 Hur uppstår en skuld och när anses den vara betald/icke gällande

Alla besvarade frågor (77193)