Kan hyresvärd få ersättning om hyresgästen tapetserat bostaden på ett sätt som inte är fackmannamässigt?

2021-09-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Min sambo hyr ut sitt gamla hus till en hyresgäst. Nu har hyresgästen efter ett halvår sagt upp sitt kontrakt och vi avser att sälja huset.Men hyresgästen har under perioden tapetserat själv i 2 av rummen, med vår tillåtelse förutsatt att det blev fackmannemässigt gjort. Idag vid besök vid huset inser vi att det är väldigt dåligt tapetserat och redan lösa tapeter efter bara 3 månader. Vad har vi för rättigheter här när huset ska säljas? Och har vi rätt att kräva av henne att ha visningar av huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels undrar om ni kan göra något åt den bristfälliga tapetseringen och att du dels undrar om ni har rätt att ha visningar av huset när hyresgästen fortfarande bor där. Eftersom din sambo hyr ut en egen bostad blir privatuthyrningslagen tillämplig. Situationerna du beskriver i din fråga omfattas dock inte av privatuthyrningslagen, och därför blir 12 kap Jordabalken (JB) tillämplig istället (se 1 § privatuthyrningslagen). 12 kap. JB reglerar hyra av bostad, och brukar kallas "hyreslagen".

Har ni rätt att få ersättning för det bristfälliga tapetseringsarbetet?

Om bostadens bruksvärde minskar efter att hyresgästen exempelvis tapetserat om i bostaden, har hyresvärden rätt till ersättning för skadan enligt 12 kap. 24 a § JB. Bruksvärdet kan minska t ex genom att arbetet inte har utförts fackmannamässigt. Beräkningen av hur stor ersättningen ska vara utgår ofta från vad det skulle kosta att återställa lägenheten i normalt skick igen. Enligt 12 kap. 24 a § tredje stycket är det hyresnämnden som ska pröva frågan om hyresgästen är skyldig att betala ersättning. Hyresnämnden är en domstolsliknande nämnd som medlar i hyrestvister och prövar viss andra tvister mellan hyresgäst och hyresvärd.

Om din sambo som hyresvärd påstår att hyresgästen vållat skada genom den icke fackmannamässiga tapetseringen så är det också upp till din sambo att bevisa det. Alltså ska din sambo bevisa att tapetseringen har inneburit att bostadens bruksvärde minskat.

Har ni rätt att ha visning i bostaden när hyresgästen fortfarande bor där?

Enligt 12 kap. 26 § JB är hyresgästen skyldig att låta bostaden visas på lämplig tid, när bostaden är ledig till uthyrning. Bostaden är ledig till uthyrning exempelvis som i ert fall, när hyresgästen sagt upp hyresavtalet. Hyresgästen kan alltså inte neka hyresvärden att ha visningar, men hyresvärden får inte gå in i bostaden utan tillstånd från hyresgästen. Hyresvärden ska också beakta hyresgästens intressen och se till att hyresgästen inte förorsakas större olägenhet än nödvändigt. Själva visningen ska ske på en tid som är lämplig för ändamålet. Skulle hyresvärden föreslå en tid som inte är läglig för hyresgästen så får hyresgästen begära att visning ska ske på en annan lämplig tidpunkt.

Sammanfattning

Så länge ni kan visa att tapetseringen inte utförts fackmässigt och att bruksvärdet på bostaden således minskat så har ni rätt att kräva ersättning från hyresgästen. Ersättningens storlek är vanligtvis den kostnad som behövs för att kunna återställa bostaden till normalt skick. Vad gäller visning så har ni rätt att kräva att ha visning av bostaden på en tid som är lämplig för ändamålet. Ni kan kontakta hyresgästen och komma överens om en lämplig tid.


Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2079)
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar

Alla besvarade frågor (96475)