Kan hyresgästen kräva hyresvärden på ersättning pga skador i lägenheten?

2021-08-26 i Hyresrätt
FRÅGA
I tvättstugan (hyresrätt, gemensam tvättstuga) började tumlaren brinna. Jag blev av med mina kläder och hamnade på sjukhus med syrgas och inhalator. En tumlare ska för tusan inte utsätta folk för livsfarliga situationer! Kan jag kräva skadestånd av hyresvärden? Vad är rimligt isf? Jag är så förbannad!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om hyresrätter finns i 12 kap. Jordabalken (1970:994) [JB]. Lagens bestämmelser är tvingande till hyresgästens förmån om inte annat anges i lagen (12 kap. 1 § 5 st. JB).

Hyresvärden har ett ansvar att vid tillträdesdagen och under hyrestiden, tillhandahålla lägenheten och tillhörande utrymmen i ett sådant skick att de enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbara för sina avsedda ändamål. (12 kap. 9 § JB och 12 kap. 15 § JB). Detta innebär i ditt fall att hyresvärden ansvara för torktumlaren då det räknas som "tillhörande utrymme".

Vidare anges det i lagen att om det under hyrestiden inträffar en skada på lägenheten eller tillhörande utrymmen, utan att hyresgästen har orsakat skadan, kan hyresgästen ha rätt till nedsättning av hyran och ersättning för skada (12 kap. 16 § JB och 12 kap. 11 § JB). Som hyresgäst har du rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid lägenheten är i bristfälligt skick (12 kap. 11 § 1 st. 3 p. JB).

Sedan har du även rätt till ersättning för de skador som har uppkommit på grund av bristerna i tumlaren. Detta gäller däremot endast om hyresvärden har genom försummelse medfört skada på tumlaren. Försummelsen i sin tur kan vara i form av oaktsamhet, ovarsamhet eller vårdslöshet. (12 kap. 11 § 1 st. 4 p. JB). Jag kan däremot inte ge något svar kring hur mycket som är rimlig att begära i ersättning.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Doorsa Salehy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2081)
2021-10-24 När är en varning om vräkning giltig?
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo

Alla besvarade frågor (96507)