Kan hyresavtal sägas upp på grund av försenad betalning?

2020-02-29 i Hyresrätt
FRÅGA
kan jag bli vräkt om jag inte betalar hyran efter förfallodagen
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra av lokal regleras i Jordabalken kap. 12, vilken jag kommer att utgå ifrån i mitt svar.

Hyresavtal kan, i vissa fall, sägas upp med omedelbar verkan. Det framgår inte av din fråga om ditt avtal löper på till ett visst bestämt datum, eller om det löper på obestämd tid. I vilket fall är en grund för uppsägning med omedelbar verkan, att hyresgästen dröjer med att betala hyra i mer än en vecka efter förfallodagen (JB 12 kap. 42 § 1 p.).

Vad som kan tilläggas är att även då betalningen är mer än en vecka försenad, och denna betalning görs innan eventuell uppsägning från hyresvärden, så kan hyresvärden i det fallet inte säga upp ditt hyresavtal på den här grunden (JB 12 kap. 43 §). Om du alltså skyndar dig att betala – trots att det alltså sker efter förfallodatum – innan din hyresvärd eventuellt ger dig en skriftlig uppsägning, så kan ditt avtal inte sägas upp.

Bara för att lagen ger hyresvärden en möjlighet att säga upp ett avtal vid utebliven betalning, innebär det inte att så alltid blir fallet. Givetvis kan din hyresvärd välja att göra som denne vill. Min rekommendation är därför att du tar kontakt med hyresvärden och att ni tillsammans försöker komma överens om en lämplig lösning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

David Ekenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1585)
2020-04-01 Hur mycket oljud måste man tåla från sina grannar i en hyreslägenhet?
2020-04-01 Innebär det en hyreshöjning om en gammal spis ersätts med en ny?
2020-03-31 Fråga om störningsnivåer i hyresrätter
2020-03-31 Besittningsskydd vid andrahandsuthyrning?

Alla besvarade frågor (78710)