Kan hot om polisanmälan vara olagligt?

FRÅGA
Är detta blackmail eller hot:"Jag vill inte ha kontakt med dig mer och varken min mor eller flickvän vill ha kontakt med dig. Kontaktar du någon av dessa personer kommer jag att göra anmälan om ofredande. Fortsätter kontakten, kommer jag att göra anmälan om olaga förföljelse."
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett hot kräver att det hotas om brottslig gärning
När man hotar någon krävs det att hotet är en brottslig gärning för att gärningen ska anses vara olaga hot (4 kap. 5 § Brottsbalken). Därav är ett hot om polisanmälan inte i sig en brottslig gärning även om det av mottagaren kan upplevas som obehagligt.

Olaga tvång kan uppstå genom situationen
Blackmail översätts direkt till utpressning men i din situation aktualiseras snarare brottet olaga tvång då det inte framgår av frågan att någon förmögenhetsöverföring kommer ske genom hotet (4 kap. 4 § och 9 kap. 4 § Brottsbalken).I ditt fall skulle du tvingas till underlåtenhet genom att låta bli att kontakta nämnda personer. För att hot om polisanmälan ska anses vara olaga tvång krävs det däremot att tvången är otillbörligt. I det här sammanhanget innebär otillbörligt att man polisanmäler för att skada personen man polisanmäler. En anmälan om ofredande kan vara legitim och behöver inte innebära otillbörligt hot om polisanmälan såvida den som hotar om polisanmälan har legitima skäl att vilja polisanmäla för eventuellt brott.

Sammanfattning
Situationen kan inte tolkas som olaga hot då det kräver brottslig gärning. Däremot kan situationen innebära olaga tvång om hotet om polisanmälan är otillbörlig.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1127)
2021-02-27 är störande grannar ofredande
2021-02-27 Finns det någon lagbestämmelse mot "hämndporr"?
2021-02-26 Är det lagligt att säga n-ordet?
2021-02-25 Fota i smyg

Alla besvarade frågor (89620)