Kan hot om ekonomisk skada vara olaga hot?

FRÅGA
Jag har en fråga gällande brottsrubriceringen olaga hot. Måste det vara frågan om hot om fysiskt våld? Eller kan det också vara frågan om att skada någon ekonomiskt?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottsrubriceringen olaga hot används när en person hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § brottsbalken).

Det krävs alltså inte att det är fråga om fysiskt våld så länge personen hotar med en brottslig gärning i syfte att framkalla rädsla hos den hotade. Att hota att skada någon ekonomiskt är alltså ett olaga hot endast om personen hotar att utföra en brottslig gärning.

Det framgår inte hur hotet formulerats och om hotet siktar på en brottslig gärning eller inte. Du får gärna ställa en ny fråga, eller kommentera nedan, så kan jag försöka besvara frågan ytterligare.

Hoppas du ändå fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 002 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-16 04:33
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (833)
2019-10-22 Olagligt att inte radera nakenbilder?
2019-10-19 Olaga hot från ungdomar
2019-10-18 Får en lärare spela in ett möte med rektorn?
2019-10-16 Min granne för högt oljud som stör mig, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (73867)