Kan hot om ekonomisk skada vara olaga hot?

FRÅGA
Jag har en fråga gällande brottsrubriceringen olaga hot. Måste det vara frågan om hot om fysiskt våld? Eller kan det också vara frågan om att skada någon ekonomiskt?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottsrubriceringen olaga hot används när en person hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § brottsbalken).

Det krävs alltså inte att det är fråga om fysiskt våld så länge personen hotar med en brottslig gärning i syfte att framkalla rädsla hos den hotade. Att hota att skada någon ekonomiskt är alltså ett olaga hot endast om personen hotar att utföra en brottslig gärning.

Det framgår inte hur hotet formulerats och om hotet siktar på en brottslig gärning eller inte. Du får gärna ställa en ny fråga, eller kommentera nedan, så kan jag försöka besvara frågan ytterligare.

Hoppas du ändå fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (946)
2020-05-31 Vilka brott kan ha begåtts?
2020-05-29 Anmäla brott i efterhand
2020-05-26 Ofredande genom sms med sexuellt innehåll
2020-05-24 Grannen har filmat min son och publicerat klippet på Facebook

Alla besvarade frågor (80629)