Kan hemfridsbrott begås vid vistelse i förråd/ gemensamt utrymme utanför förrådet?

Hej.

Jag och mitt ex bor fortfarande under samma tak. Jag har en väninna som inte är välkommen hit enligt honom och han kommer anmäla henne för hemfridsbrott om hon kommer hit.

Till frågan, jag behöver hjälp med att sortera bland mina saker på vinden i förrådet.

Kan han anmäla henne för hemfridsbrott där med?

Och kan han anmäla om hon enbart vistas i det gemensamma utrymmet utanför förrådet?

Tack för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring hemfridsbrott hittar du i brottsbalken (BrB).

När begår man hemfridsbrott

Om din väninna olovligen intränger eller kvarstannar i din och ditt ex bostad vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg så begår hon hemfridsbrott. (4 kap. 6 § BrB)

Hemfridsbrott avser även en situation då en gäst inte avlägsnar sig. I ert fall då ni är två personer som tillsammans bor i en bostad räcker det med att ditt ex ber din väninna att ge sig av och att hon vägrar, för att det skall anses som hemfridsbrott.

Vad räknas som bostad

Vid hemfridsbrott är den skyddade platsen din och ditt ex bostad. I lagtexten har angivits att detta gäller "vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg". Jag har inte lyckats hitta ett tidigare rättsfall där det har prövats om just ett gemensamt utrymme utanför förrådet räknas som en del av bostaden. Domstolen har tidigare avgjort liknande situationer där domstolen kom fram till att:

"Gård" innefattar att det skyddade området vid bostäder även omfattar t.ex. en kringliggande villaträdgård (NJA II 1962 s. 133).

Vid olaga intrång är den skyddade platsen enligt lagtexten kontor, fabrik mm. Som exempel på sådana skyddade platser angav Lagrådet att bland annat trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen i hyresfastigheter omfattades. (NJA II 1962 s. 133)

Slutsats

Det är svårt att ge dig ett säkert svar på om din väninna skulle kunna anses begå hemfridsbrott om hon befinner sig i ett gemensamt utrymme utanför ert förråd. Jag skulle dock inte riskera att ta dit henne eftersom det finns en chans att även dessa utrymmen räknas in i bostaden. Förrådet däremot skulle mest sannolikt ses som en del av er bostad och om din väninna befinner sig i förrådet skulle hon alltså kunna begå hemfridsbrott.

Hoppas svaret är till någon hjälp.

Vänliga Hälsningar,

Annelie BurströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo