Kan giftemål utgöra undantag från försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd?

Hej Jag har bott i sverige sedan 2010 men fick avslag på min asylansökan första gången och för andra gången jag sökte asyl 4 år efter sista avslaget i första ansökan så fick jag min ansökan beviljad. Alltså 2018 fick jag ett 3 årig uppehållstillstånd och 2021 när jag sökte till förlängning så fick jag ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (2årig). Sedan 2019 så studerar jag på universitetet och kan inte jobba för att kunna få ett permanent uppehållstillstånd. Min fråga är om jag gifter mig med min sambo kan jag ansöka om permanent uppehållstillstånd eller inte?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kommer använda mig av Utlänningslagen (2005:716), förkortat UtL, för att besvara din fråga samt Lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap (MedbL). Om du vill ha en kort version av mitt svar på din fråga finns det en sammanfattning i slutet!

1. Krav för permanent uppehållstillstånd
Oavsett vilken grund någon har fått uppehållstillstånd på så ligger 5 kap. 7 § UtL som grund för att få permanent uppehållstillstånd. Det vill säga utlänningen måste kunna försörja sig och leva ett skötsamt liv utöver att uppfylla kraven för att få förlängt uppehållstillstånd. 

Försörjningskravet är tyvärr inte något du kommer undan för att få permanent uppehållstillstånd, oavsett om du gifter dig med din sambo eller inte. 

2. Mer om försörjningskravet
Försörjningskravet avser inkomster från anställning eller eget företag eller en kombination av båda. Du kan även räkna samman inkomster från flera olika deltidsanställningar om anställningarna uppfyller vissa krav, som jag kommer gå närmre inpå här. Denna informationen kommer från Migrationsverkets hemsida. 

2.1 Varaktighet

Din förmåga att försörja dig själv måste ha en viss varaktighet. Enligt Migrationsverket uppfyller du varaktighetskravet som du antingen har fast anställning eller visstidsanställning om minst 18 månader från den dag som din ansökan görs. Provanställningars lämplighet avgörs från fall till fall. 

2.2 Typ av inkomst

Du kan endast räkna med inkomster från lagliga anställningar, det vill säga inga svarta inkomster eller inkomster från ett yrke som du inte har licens för att utföra.
Olika former av bidrag eller stipendium, eller egen förmögenhet eller en familjemedlems förmögenhet godkänns inte. 

2.3 Inkomstens storlek

Det görs en individuell bedömning på om du kan leva på din inkomst, det finns med andra ord ingen specifik siffra. Din inkomst måste kunna täcka dina boendekostnader och normalbeloppet för en ensamstående vuxen. Normalbeloppet 2022 ligger på 5 157 kronor per månad. 

Undantag

Det finns ett undantag från detta kravet i 5 kap. 8 § 3p. UtL. Om det finns “särskilda skäl” kan försörjningskravet ignoreras, men särskilda skäl avser främst om den sökande är sjuk och inte kan arbeta, eller har annan nedsättning eller närmar sig pensionsålder. Att du studerar skapar tyvärr inget undantag. Ett annat undantag är om sökanden är under 15 år, men jag tolkar det som att du är över 18 år. 

Svenskt medborgarskap. 

Enligt 11 § MedbL kan du beviljas svenskt medborgarskap om du har
1. Styrkt din identiet
2. Fyllt 18 år
3. Permanent uppehållstillstånd i Sverige
4. Hemvist i landet sedan fem år tillbaka och
5. Haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.

12 § MedbL stadgar dock att även om kraven i 11 § inte är uppfyllda så får en utlönning ändå beviljas medborgarskap om sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare och sökanden kan presentera särskilda skäl till varför undantag ska göras. 

Med andra ord kan du beviljas svenskt medborgarskap trots att du inte uppfyller alla 5 punkterna som är uppräknade, om du är gift eller sambo med en svensk medborgare, vilket du är, och du kan presentera skäl till at undantaget ska göras. Viktigt att uppmärksamma är att det står får. En utlänning får beviljas… Detta innebär att det är upp till beslutsmyndigheten egna uppfattning om det speciella fallet om någon ska få medborgarskap eller inte via 11 & 12 §§ MedbL. 

Sammanfattning

Du måste uppfylla försörjningskravet i 5 kap 7 § UtL, det vill säga du måste ha ett jobb, för att få permanent uppehållstillstånd. Detta går inte att komma ifrån genom att gifta sig. Dock kan du ansöka om svenskt medborgarskap enligt 11 § MedbL, trots att du inte har permanent uppehållstillstånd, med hjälp av 12 § MedbL om du är sambo med en svensk medborgare eller gift med en sådan och du kan presentera särskilda skäl till varför undantag ska göras. Det är dock ingen garanti på att det funkar då det är upp till beslutsmyndighetens godtyckliga helhetsbedömning. 

Mitt råd är att kontakta migrationsverket eller boka en juridisk konsultation för att få en bättre bild av dina möjligheter. 

Vill du ha mer hjälp av oss får du gärna boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: mån-fre kl. 10.00-16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000