Kan gemensamma barn göras arvlösa?

2019-03-21 i Arvsordning
FRÅGA
Hej är en 7 barns mamma skiljd sedan 11 år Har 7 barn med exmanen som jag inte har kontakt med. Alla barn är vuxna. Exmanen har en särbo och han har kontakt med 4-5 av barnen men inte 2 eller 3 av barnen Är det så att han kan göra dessa barn arvslösa för att de inte träffats? En undrande mamma
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsrätten
Rätten till arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Här delas arvtagarna in i arvsklasser, vari den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (bröstarvingar), 2 kap. 1 § ÄB. Alla arvingar inom en arvsklass tar lika lott enligt den s.k. stirpalgrundsatsen, detta innebär att om inget testamente upprättats så ska alla barnen ärva lika stor del.

Testamente och laglotten
Även om din exman upprättat ett testamente kan en bröstarvinge aldrig göras helt arvlös då bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av den arvslott som barnet är berättigad till enligt stirpalgrundsatsen. För det fallet att din exman väljer att upprätta ett testamente och utelämna något av era barn, har de att påkalla jämkning av testamente inom sex månader från att delgivning av testamentet har skett för att få ut sin laglott, 7 kap. 3 § ÄB.

Sammanfattningsvis
Din exman kan inte göra era barn helt arvlösa. Så länge som de påkallar jämkning i testamente har de alltid rätt att få ut sin laglott, oavsett vad som följer av innehållet i testamentet.

Hoppas att du har fått ett tillfredsställande svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har ytterligare frågor om arv, eller i övrigt!

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1335)
2020-02-19 Ärver båda barnen eller bara den förstfödda?
2020-02-19 Hur ärver våra respektive bröstarvingar?
2020-02-18 Arvsordning efter att den efterlevande maken avlidit
2020-02-17 Arv och halvsyskon

Alla besvarade frågor (77194)