Kan gärningsman väcka åtal för att ha blivit förtalad?

FRÅGA
Jag är admin för en Facebookgrupp. En kvinna skrev en berättelse om hur hon blev överfallen och utsatt för ett våldtäktsförsök. I den berättelsen lade hon till en beskrivning på gärningsmannen. Längd, kroppsbyggnad och trolig nationalitet och trolig bostad. Som admin fick jag rådet att ta bort hennes inlägg eftersom det var en öppen grupp som vem som helst kunde se. Inlägget hade då delats nästan tre hundra gånger plus att många kommentarer var upprörda. Nu undrar jag om jag gjorde rätt eller fel som tog bort detta? Enligt uppgift kan en gärningsman, skyldig eller oskyldig, åtala den som offentliggör en beskrivning på det här sättet innan polisens förundersökning är klar och innan åtal har väckts. Stämmer det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förolämpning

Skulle det vara så, att personen har sagt kränkande saker direkt till någon, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förolämpning" (5 kap. 3 § brottsbalken).

Förtal

Förhåller det sig så, att en person säger saker till andra för att någon ska utsättas för missaktning eller för att framstå som klandervärd, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken).

Åtgärd

I de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Alternativet är att man kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Den som utsatts bestämmer själv om denne vill väcka åtal. Skulle den utsatte väcka åtal så har denne bevisbördan, det vill säga att det är den som utsatts som måste bevisa att personen har begått brottet. Det är viktigt att tänka på, att man riskerar att få betala rättegångskostnaderna om man förlorar målet.

Slutsats

I detta fall kan det finnas anledning att anta, att det föreligger förtal. Detta förutsätter att någon utsatts för missaktning eller framstår som klandervärd, såtillvida att denne kan identifieras genom uppgifterna. Den som utsatts kan väcka enskilt åtal, alternativt väcker åklagare åtal.

Det finns alltid möjlighet att upprätta en polisanmälan.

Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (796)
2019-03-14 Att kalla någon för psykopat - förtal?
2019-03-12 Vad krävs för att någon ska bli fälld för förtal?
2019-03-10 Vart går gränsen för förtal som brott?
2019-03-10 Kan man fritt sprida domar?

Alla besvarade frågor (66922)