FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 27/04/2020

Kan frånvaro från arbete utgöra grund för uppsägning?

Hej!

ag har just blivit uppsagd för personliga skäl som det står i pappret som jag fick vänta på i över 2 veckor. Jag vet inte hur jag ska hantera denna situation . Jag vet bara att jag var sjuk på måndagen och min mobil ej fungerade så jag bad en arbetskollega att vidarebefordra att jag var sjuk och det gjorde han. Nästa dag då jag kom till min arbetsplats i mina arbetskläder i väntan på att få information vart jag skulle jobba den dagen. Då ibland alla mina arbetskamraters närvaro sa min chef till mig att lämna alla nycklar, kort och bensinkort och gå hem. Jag kände mig helt chockad och sedan kallade han mig att komma tillbaka för att skriva på ett disciplin papper men jag vägrade för att jag hade inte gjort något fel. Jag har varit med ifrån början och byggt upp detta byggföretag och jag har fått jobba som 3 personer ensam i över 10 år. Jag har sett hur min chef behandlat sin personal och hur rädda alla är för honom. Jag har haft problem med både rygg och ben men ändå jobbat och slitit för detta företag ialla år. Jag var tvungen att gå upp och ner på en trappa för chefen var för snål att hyra ställningar. Jag är utbildad murare och byggarbetare och blev uppsagd av personliga skäl och vet inte varför. Hur ska jag gå till väga?.

Har just fått (4 veckors efter) mitt begärda detaljerade orsak till varför jag blev uppsagd Där står Uteblivit från arbete utan giltigt anledning samt utan att meddela. .

Lawline svarar

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Frågan handlar om din arbetsgivare hade rätt att säga upp dig på grund av att du har uteblivit från tjänstgöring en dag. Dessa typ av frågor regleras i lag om anställningsskydd (LAS).

Kan frånvaro från arbetet vara ett skäl till uppsägning?

En uppsägning måste kvalificeras antingen som en uppsägning på grund av arbetsbrist eller som en uppsägning på grund av personliga skäl. En uppsägning på grund av personliga skäl används för förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen (7 § fjärde stycket LAS). Olovlig frånvaro från arbetet är ett exempel på misskötsamhet som kan utgöra grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Men den centrala frågan är om uppsägningen är sakligt grundad (7§ första stycket LAS).

Hur ser prövningen av saklig grund ut?

Vad som utgör saklig grund förklaras inte i lagtexten. Prövningen sker i fyra steg;

1.Arbetsgivaren är skyldig att uppge skälen.

2.Skälet måste vara acceptabelt: Det måste vara ett skäl som har relevans för anställningsförhållandet. Frånvaro från arbetet kan vara ett acceptabelt skäl eftersom det handlar om anställningen. Men bara för att ett skäl är acceptabelt betyder det inte att det är sakligt också.

3.Skälet som din arbetsgivare uppger måste vara reella. Det måste vara något sant. Det går inte att uppsäga en arbetstagare på grund av ett ryckte.

4.I sista steget gör man en väsentlighets bedömning. Man väger arbetsgivaren intresse att säga upp dig mot ditt intresse att behålla ditt jobb. Vid väsentlighetsprövningen ska bland annat avgöras om det finns någon mindre ingripande åtgärd som arbetsgivaren kan vidta för att undvika uppsägningen. Till exempel en omplacering av arbetstagaren.

Arbetsgivaren bör undersöka exakt varför arbetstagaren agerat så. Arbetsgivaren måste ha varnat arbetstagaren om att detta inte är ok.

Hur fort bör man agera när man anser att uppsägningen är ogiltigt?

Preskriptionstider är väldigt korta för arbetstvister. Om en arbetstagare vill ogiltigförklara en uppsägning ska arbetstagaren underrätta sin arbetsgivare inom två veckor från uppsägningen (40 § LAS). Tiden kan förlängas till fyra veckor om din arbetsgivare inte lämnade information om hur du ska agera om du anser att uppsägningen är ogiltig (8 § andra stycket LAS).

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att frånvaro från arbete kan vara en grund för uppsägning på grund av personliga skäl men arbetsgivaren måste ha en saklig grund för uppsägningen. Att du uteblev en dag från arbetet är inte troligt en saklig grund eftersom flera rättsfall från domstolar indikerar på att man måste ha uteblivit från arbetet flera gånger trots att arbetsgivaren har varnat arbetstagaren. Men en sak du bör tänka på är preskriptionstiden. För att om din uppsägningsgrund är inte sakligt så kan den ogiltig förklaras bara inom två veckor eller fyra veckor beroende på om arbetsgivaren gav information om hur du ska gå tillväga.

Du kan ta kontakt med Lawlines juristbyrå för mer information om hur du ska gå tillväga. Lawlines jurister har sitt säte i Stockholm men kan även ta möten via telefon eller Skype vid behov. Hur du kommer i kontakt med Lawlines juristbyrå samt bokar ett möte hittar du här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül DuranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?