Kan framförande av trimmad moped i klass I utgöra grund för återkallelse av körkort för tung motorcykel?

Hej!Om en polis stannar mig på moped och den är trimmad men jag har kört under 45 hela tiden, får jag problem med mitt riktiga körkort då blir av med de tex har även tung behörighet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du söker svar på om ett eventuellt trafikbrott orsakat med trimmad moped skulle kunna medföra att ditt körkort för tung motorcykel återkallas. Jag utgår ifrån att den trimmade mopeden i frågan aktivt manipulerats för att kunna köras i en hastighet högre än 45 kilometer. Innan mopeden trimmades rör det sig således om en moped som kräver körkortsbehörighet klass I. Trimmandet gör dock att mopeden som regel juridiskt sett bör räknas som ombyggd till lätt motorcykel (se särskilt 2 § § lagen om vägtrafikdefinitioner). Eftersom lätt motorcykel utgör en annan behörighet för körkort än moped klass I krävs det att motorfordonet registreras på nytt i Trafikverkets vägtrafikregister. Om inte detta görs så gör sig föraren av den trimmade mopeden skyldig till olovlig körning (jämför 3 § andra stycket lag om straff för vissa trafikbrott). Att framföra ett motorfordon utan rätt registrering är också ett brott (se 5 och 23 § första stycket lagen om fordons registrering och användning). Dessa två brott är i sig däremot inte en uttrycklig grund för återkallelse av körkortet. Jag bedömer det för övrigt inte finnas annat skäl till att körkortet ska återkallas på grund av att föraren av den trimmade mopeden gjort sig skyldig till de två ovannämnda brotten. Detta förutsätter däremot att brotten inte utgör ett led av upprepade trafikbrott eller andra brott som skulle kunna utgöra skäl till att körkortet ska återkallas (jämför 5 kap. 3 § körkortslagen). 

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”