Kan förtal aktualiseras om man inte utpekar personen med namn?

FRÅGA
Hej! Har tidigare i livet blivit utsatt för fysiskt och psykisk misshandel. Är det okej för mig att skriva saker som de nedan på en blogg som inte läses av särskilt många alls?"Dokumentären om Josefin Nilsson som väckte mörka minnen. Den fick mig att äntligen ringa vårdcentralen för att få hjälp att hitta tillbaka till självkänslan och tron på mig själv." "Jag ser tydligt en version av mig själv innan den destruktiva relationen och en efter, som på något vis tystnade." "Jag mötte honom i en dröm och konfronterade hur han behandlat mig, sa att jag hoppas att han skäms. Han tyckte att jag skulle skämmas (det var ju alltid mitt fel enligt honom). Och det har jag gjort, för att jag stannade kvar. Hans ord om att jag var värdelös och att ingen annan skulle vilja ha mig blev sanning."Jag namnger inte förövaren, och går inte in på så många detaljer, inte alls om det fysiska även om det kanske kan anas utifrån att jag nämner dokumentären. Jag hade tänkt dela inlägget till mina Facebookvänner. Bland dem finns några i hans familj som skulle kunna förstå att det är han, även mina vänner skulle troligtvis förstå. Sen vet jag ju inte hur inlägget eventuellt sprids vidare.Har tidigare skrivit en text (opublicerad) med mer detaljer om hur han bet mig, drog mig längs golvet i håret, höll fast mig osv. Hur är det att ge sådana detaljer när vissa jag känner skulle kunna koppla ihop att det är han? Kan han anmäla mig för förtal om han får reda på texten?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger kan det finnas risk att du blir anmäld för förtal, men huruvida du blir dömd eller inte är svårt att säga i ditt specifika fall. Jag ska i mitt svar gå igenom när brottet förtal aktualiseras och vidare när man kan undgå straffansvar för ett sådant brott.

När aktualiseras förtal?

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal (5 kap 1 § första stycket brottsbalken). Det som kan sägas vara centrala rekvisitet i denna bestämmelse är just huruvida uppgiften som lämnas är ägnad att utsätta personen för andra missaktning eller inte. Bedömningen sker utifrån perspektivet från personen uppgiften är riktad mot och huruvida det är socialt accepterat- i orten, samhällsgruppen eller personkretsen som personen befinner sig i- att vara på det sättet som uppgiften påstår. I ditt fall nämner du ett beteende som jag ändå tror ingen ort, samhällsgrupp eller personkrets accepterar och således är rekvisitet uppfyllt.

När kan man undgå straffansvar från brottet?

Uppgifter som man är skyldig att lämna eller är försvarliga med hänsyn till omständigheterna kan innebära ansvarsfrihet för brottet (5 kap 1 § andra stycket brottsbalken). I ditt fall kan det inte sägas att du har skyldighet att berätta. Men är det försvarligt? Bedömningen av om det varit försvarligt måste göras med hänsyn till alla omständigheter när uppgiften lämnas. Från rättspraxis menar man att hänsyn ska tas till hur allvarligt påståendet/ena är, till vem, i vilken situation, syftet osv. Då alla fall är olika blir det svårt att ge ett exakt svar i ditt fall. Värt att notera dock är att om du inte nämner förövarens namn minskar risken att du "utpekar någon". Å andra sidan nämner du att man enkelt kan koppla berättelsen till personen. Med hänsyn till den stora risken för att familj och vänner faktiskt kan koppla personen kan du eventuellt göra dig skyldig till förtal trots att du inte namnger.

Slutsats

Min slutsats är att genom att inte nämna personen minskar risken att du gör dig skyldig till förtal. Å andra sidan nämner du att om du gör ett inlägg på Facebook kan hens vänner och familj ändå förstå vem du menar, vilket gör det problematiskt för dig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om jag varit otydlig är du välkommen åter att ställa fler frågor.

Med vänliga hälsningar,

Moneeb Mohsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (950)
2020-05-29 Bekant hotar att anmäla för förtal, vad ska man göra?
2020-05-29 Förtal från tidigare chef
2020-05-29 Förtal då en mamma talar illa och svartmålar inför släkten
2020-05-26 Fråga om förtal

Alla besvarade frågor (80615)