FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande23/12/2015

Kan försäkringen täcka rutan jag råkade sparka sönder med fotboll?

hej jag har råkat tagit sönder en skolas fönster ruta då jag spela fotboll. kan försäkringen stå för skadeståndet jag fått som ligger runt 8000

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

I din hemförsäkring har du troligtvis en s.k. Ansvarsförsäkring. Om du blir skadeståndsskyldig kan den försäkringen täcka upp och betala kostnaderna, med avdrag för eventuell självrisk.

När du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag kommer de att företräda dig gentemot skolan och göra en bedömning om du kan anses skadeståndsskyldig. Att sparka en fotboll genom en fönsterruta är i de flesta fall oaktsamt och de kommer nog fram till att du är skadeståndsskyldig.

Du får då, om du håller med om deras bedömning, betala en självrisk på ca 1000-2000, beroende på dina villkor, och så betalar försäkringsbolaget fakturan på 8 000 kr för glasbytet.

Det kan finnas andra villkor som gör att de inte betalar kostnaden trots att du är skadeståndsskyldig. Om du t.ex. sparkat bollen genom rutan avsiktligt är det troligtvis undantaget från försäkringen. Hör med ditt försäkringsbolag för att få reda på vad som gäller i ditt fall.

Vänliga hälsningar,

Thomas

Thomas BorgenfalkRådgivare