Kan förmögenheten hamna hos makens släktingar enligt arvsordningen?

2017-01-03 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Min man och jag har ett gemensamt barn. Min man är enda syskonet och har väldigt lite kontakt med sin släkt. Jag har en betyligt större förmögenhet än min man och det finns skrivet ett äktenskapsförord och mycket av det jag fått och äger är skrivet som enskild egendom. Min fråga är om min förmögehet efter min sons bortgång eller efter min mans bortgång ( om han går bort efter min son) kan hamna hos min mans släktingar genom arvsordningen. Finns det något sätt för mig art förhindra detta redan idag?Tack för ert svar på förhand!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Om du avlider kommer det ske en bodelning mellan dig och din man. Där delas giftorättsgodset lika mellan er medan ni behåller er respektive enskilda egendom för er själva. Din del av giftorättsgodset och din enskilda egendom kommer utgöra din kvarlåtenskap. Den ska egentligen tillfalla din son (som är bröstarvinge), men eftersom du är gift hamnar den istället hos din man. Din son får s.k. efterarvsrätt, vilket innebär att när din man senare avlider så ska er son få kvarlåtenskapen du efterlämnade. Under tiden din man lever får han inte testamentera bort din kvarlåtenskap, han kan alltså inte testamentera bort den till sina släktingar. Om er son har gått bort när din make avlider kommer efterarvsdelen tillfalla dina släktingar i enlighet med den legala arvsordningen (se 2 kap ärvdabalken om vilka av dina släktingar som kan ärva).

Din förmögenhet kommer alltså inte kunna hamna hos din mans släktingar om er son går bort före er man.

Med vänlig hälsning,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1552)
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?

Alla besvarade frågor (88329)