FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll07/11/2022

Kan föräldrar hindra en 18-åring från att flytta hemifrån?

Hej! Jag är 18 år och går fortfarande på gymnasiet. Jag skulle vilja flytta tillsammans med min kille. Skulle mina föräldrar på något sätt kunna hindra mig från det? Är den fortfarande skyldiga att försörja mig om jag bor med honom? Om inte har jag rätt till några andra typer av bidrag?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!  


Som jag tolkar det till du ha svar på:

  • kan dina föräldrar hindra dig från att flytta hemifrån?  
  • Om du flyttar hemifrån, har dina föräldrar då har någon skyldighet att försörja dig? 
  • Finns det några möjligheter till bidrag?  

Tillämpliga bestämmelser finns i föräldrabalken (FB); vad gäller rätten att bestämma över barnet finns i 6 kap FB. Bestämmelser vad gäller underhåll finns i 7 kap FB.


Kan dina föräldrar bestämma var du ska bo?  

Fram till den dagen ett barn fyller 18 år har dennes föräldrar rätt att bestämma över barnets personliga förhållanden. Detta kan exempelvis vara vart barnet ska bo. Dock ska föräldrarna ta hänsyn till barnets önskemål, men det är föräldrarna som har det sista ordet (6 kap 2 och 11 § FB). Eftersom rätten endast gäller fram till det att barnet är 18 år, innebär det att när barnet fyller 18 år så kan inte föräldrarna längre fatta beslut kring dennes personliga förhållande, exempelvis vart barnet ska bo. Det innebär i din situation att eftersom du har fyllt 18 år, så har du rätt att bestämma själv var du ska bo och dina föräldrar kan inte hindra dig från det.


Underhållsskyldighet  

Föräldrar har en underhållsskyldighet för barnet, vilken beräknas efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov, (7 kap 1 § FB). Huvudregeln är att föräldrarnas underhållsskyldighet upphör när barnet har fyllt 18 år, men om barnet fortfarande går i grundskolan vid tidpunkten så gäller fortfarande underhållsskyldigheten. Skyldigheten gäller dock längst fram tills barnet fyllt 21 år och det är endast grundskola och gymnasium som omfattas av regeln, alltså inte universitet eller högskola (7 kap. 1 § andra stycket FB). Alltså - det spelar ingen roll om du flyttar hemifrån, dina föräldarar ska fortfarande svara för ditt underhåll fram tills du har gått klart gymnasiet (dock längst tills fyllt 21 år).  


Underhållets storlek  

Vid bestämmandet av storleken på underhållet ska hänsyn tas vid:  

  • dina behov  
  • dina föräldrars ekonomiska förmåga  
  • dina egna tillgångar och inkomster.  

Du kan därför inte förvänta dig att de ska betala för hela hyran och all mat. Vanligt är att man får ungefär samma summa som det hade kostat att bo kvar hemma. Oftast i praktiken utgår man från tabeller över hur mycket barn i olika åldrar kostar, som Konsumentverket redovisar på sin webbplats. Du skriver inget om du har ett jobb eller sparade pengar, men detta påverkar storleken. Mindre inkomster från exempelvis sommarjobb ska dock inte påverka underhållsskyldigheten. Jag kan inte ge dig ett exakt svar på underhållets storlek, eftersom det påverkas av ovannämnda faktorer. Det jag kan säga är att dina föräldrar fortfarande är skyldiga att svara för ditt underhåll, trots att du flyttat hemifrån.  


Möjligheter till bidrag  

Ett exempel på ekonomiskt stöd som du kan få från samhället är bostadsbidrag vilket kan hjälpa dig att betala hyran för boendet, se Försäkringskassans hemsida.  


Sammanfattning  

Sammanfattningsvis så får du flytta hemifrån om du vill, och dina föräldrar har en underhållsskyldighet efter dina behov och deras ekonomiska förmåga. Om du behöver extra bidrag kan du söka bostadsbidrag. 


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000