Kan föräldrar göra myndiga barn bostadslösa?

2020-12-08 i Underhåll
FRÅGA
Kan mina föräldrar stoppa mig från att åka utomlands?Hade tänkt åka ner till Barcelona med ett par vänner på semester sommaren 2021 både för semester och för att träffa en kompis som ja träffat genom internet.Jag fyllde 18 i September och då finns det väl inget i lagen som gör att mina föräldrar kan stoppa mig?Ja kommer att ha slutat gymnasiet då och hur fungerar det med föräldrars skyldighet till underhållningsstöd mellan jag går på gymnasiet och högskola/universitet? Kan mina föräldrar med stöd av lagen "kasta ut" mig för att jag vägrar lyssna på dom?Jag har väldigt stränga föräldrar och kan definitivt se dom göra någonting väldigt drastiskt om jag inte lyssnar på dom.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer regler ur föräldrabalken (FB) och lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) att tillämpas.

Inledning

Inledningsvis vill jag snabbt svara på din första fråga och säga att dina föräldrar inte kan stoppa dig från att åka utomlands då du är myndig. Din andra fråga handlar om huruvida föräldrar har någon försörjningsskyldighet för myndiga barn. Din tredje fråga är om dina föräldrar kan kasta ut dig med stöd av lagen om du vägrar lyssna på dem.

Har föräldrar försörjningsskyldighet gentemot myndiga barn?

Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills att barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i grundskola eller gymnasieskola har föräldrarna en försörjningsskyldighet tills att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § FB).

Kan föräldrar göra sina myndiga barn bostadslösa?

Försörjningsskyldigheten föräldrar har gentemot sina barn tills det att barnet fyller 18 år eller tills att barnet fyller 21 år, innebär att föräldrarna ska se till att barnet har både boende och försörjning. Om barnet är över 18 år och inte studerar på grund- eller gymnasienivå har föräldrarna inte en skyldighet att ordna barnets boende. Föräldrar kan därför kräva att barnet flyttar hemifrån.

Föräldrar som inte har en försörjningsskyldighet har en möjlighet att kontakta Kronofogden och ansöka om handräckning (3 § BfL). Kronofogden kan efter en sådan ansökan avhysa (vräka) barnet från boendet.

Sammanfattning och rekommendation

Med tanke på att du är över 18 år och fortfarande går på gymnasiet har dina föräldrar en försörjningsskyldighet. Däremot har dina föräldrar ingen försörjningsskyldighet när du väl går ut gymnasiet. Det innebär att dina föräldrar kan kasta ut dig. Dina föräldrar kan ta hjälp av Kronofogden för att avhysa dig. Detta låter väldigt hårt, men jag vill upplysa dig om att den möjligheten finns.

Även om du inte blir bostadslös på detta sätt, så rekommenderar jag att ställa dig i en bostadskö. Det beror på att det ligger ett stort ansvar hos myndiga personer att själva ordna ett boende. Om det uppstår en krissituation går även att kontakta socialtjänsten och ansöka om försörjningsstöd för att kunna betala en eventuell hyra.

Hoppas att din situation löser sig och att du fick svar på din fråga. Annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?