Kan felaktiga uppgifter om anställning och inkomst vid låneansökan utgöra brott?

Hej!

Jag har precis (ca. 4 veckor sedan) blivit arbetslös och får A-kassa. Tänkte nu ansöka om billån och vissa banker kräver ”fast anställning”. Är det ett brott om jag anger min rätta årslön/månadslön för de månader som redan varit men istället för att kryssa i ”arbetslös” i dagens läge så kryssar jag i ”anställd”? Läste (här på Lawline) att enligt 9 kap. 1 § brottsbalken får man inte ljuga om siffror m.m. Skulle denna lögn ligga under samma lag? Dvs. att jag skulle begå ett brott? PS. Tack för en toppentjänst!

Lawline svarar

Hej!

Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline. Kul att du uppskattar tjänsten överlag! Om du önskar ett mer uttömmande svar än det jag lämnar nedan är du välkommen att efterfråga detta i kommentatorsfältet, så återkopplar jag så snart jag kan.

Till att börja med är du rätt ute avseende den straffbestämmelse som eventuellt kan aktualiseras till följd av den beskrivna handlingen – nämligen bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken.

För att det ska vara fråga om ett bedrägeri i lagens mening behöver följande krav (rekvisit) vara uppfyllda: En person ska ha vilselett (1) någon annan (2) att företa en handling eller avstå från en handling (3) som i sin tur medfört vinning för den vilseledande (4) och skada för den vilseledde (5).

I denna situation är det du som vilseleder banken genom att, med stöd av falska uppgifter om din privatekonomi, förmår företaget att betala ut en summa pengar till dig. Att förfarandet medför vinning för dig står klart (du får ju pengar in på kontot). Mer tveksamt är om det även ger upphov till skada för banken – då det ju är möjligt att du kan återbetala lånet och täcka räntorna även med den mindre inkomst som du erhåller ifrån A-kassan. Kan skada, eller närmare bestämt beaktansvärd risk för skada, inte styrkas så är heller inget brott begånget.

För att göra det hela mer lättbegripligt kan vi föreställa oss en person som precis blivit arbetslös men som dessförinnan hade en oerhört god inkomst, låt oss säga 500 000 kr i månaden. Vederbörande skulle säkerligen beviljas ett billån på 1 000 kr på basis av det tidigare kassaflödet. Däremot skulle personen med största sannolikhet inte få motsvarande lån om inkomsten, till följd av arbetslösheten, reducerats till 25 000 kr per månad. Om lånet ändå, p.g.a. felaktigt lämnade uppgifter om befintliga inkomstförhållanden, har betalats ut så föreligger det en stor risk att personen inte kan betala tillbaka pengarna och att banken därmed lider ekonomisk skada. Ett bedrägeri har därmed förövats.

Mitt drastiska exempel ligger sannolikt långt ifrån din konkreta situation men jag vill ändå bestämt avråda från att du i låneansökan uppger att du har fast anställning och en månadsinkomst därav. Om felaktigheten uppdagas innebär det troligtvis ett avtalsbrott som ger banken rätt till omedelbar återbetalning av hela kapitalbeloppet (vilket ju i sig kan orsaka problem när medlen är bundna i en bil). Därutöver bedömer jag risken för polisanmälan och efterföljande bedrägeriåtal som överhängande.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo