Kan fd pojkvän som aldrig slutar att höra av sig göra sig skyldig till ofredande?

FRÅGA
Hej! Jag har en fd pojkvän där jag vid flera tillfällen meddelar att jag inte vill ha kontakt med honom eller att han kontaktar mig. Detta då vi vid vårt uppbrott bråkade så mycket att jag tyckte det var bäst att bryta helt. Sedan detta har han aldrig slutat höra av sig, jag har blockerat mail, telefon, sociala medier osv men han hittar ändå olika sätt att försöka få kontakt. Detta har pågått i ett halvår och jag har hela tiden låtiro bli att svara.Finns det något juridiskt sätt att få stopp på detta? Det förekommer inga hot i meddelandena men jag vill inte ha kontakt eller få meddelanden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Din fd pojkvän kan ha gjort sig skyldig till ofredande

Det brott som jag tänker ligger närmast din beskrivning är ofredande (BrB 4 kap. 7 §). Där står bland annat att man utsätter någon annan för störande kontakter. Dessa kontakter är inte bara fysiska sammanträffanden utan kan även vara via till exempel internet. Du skriver att din fd pojkvän aldrig slutar att höra av sig och att detta har pågått i ett halvår vilket anses innebära störande kontakter.

För att det ska röra sig om ofredande krävs det också att gärningen har varit ägnad att kränka din frid på ett kännbart sätt. Detta innebär att det är tillräckligt att gärningen typiskt sett kränker friden. Bedömningen kan göras utifrån vad den enskilde rimligen måste tåla. Med tanke på att du har sagt till din fd pojkvän om att du inte vill ha kontakt med honom eller att han kontaktar dig och att han trots detta kontaktar dig under en halvårstid så är detta inget som du rimligen måste tåla. Jag skulle därför bedöma att när din fd pojkvän hör av sig till dig upprepade gånger i ett halvår så är det ägnat att kränka din frid på ett kännbart sätt.

Din fd pojkvän måste ha uppsåt för att dömas för brott

För att din fd pojkvän ska kunna göra sig skyldig till ofredande så krävs det att denne har uppsåt till sina gärningar (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att han måste haft en avsikt med att höra av sig till dig upprepade gånger. Eftersom du har sagt till att du inte vill ha någon kontakt med honom och han fortsätter trots allt så tyder det på att han har uppsåt med sina gärningar.

Detta innebär sammantaget att du skulle kunna anmäla din fd pojkvän för ofredande.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1177)
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?
2021-05-30 Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?
2021-05-28 Utsatt för cyberstalking

Alla besvarade frågor (93199)