Kan falska rasistanklagelser utgöra förtal?

FRÅGA
Hej, kan falska rasist-anklagelser av någon utgöra förtal?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Brottet förtal regleras i Brottsbalken (BrB) 5 kap 1 §. Brottet innebär att man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som syftar till att utsätta personen för andras missaktning. Det finns dock undantag från straffansvar enligt denna bestämmelse, och det undantaget hittar vi i 5 kap. 1 § 2 st. BrB. Där står det att det kan vara försvarligt att lämna en uppgift om någon annan om uppgiften är sann eller om det finns skälig grund för uppgiften som lämnas.

För att förtal ska aktualiseras ska någon levande utpekas. Endast i undantagsfall kan förtal aktualiseras av en avliden person.

Vidare ska uppgiften förmedlas till någon annan än den person man anklagar, alltså till utomstående. Det är tillräckligt att minst en utomstående tar del av uppgiften. Uppgiften kan vidare spridas på olika sätt, det är således möjligt att förtala någon både muntligt eller via internet.

Vidare finns det ett krav på att personen som tar del av informationen också förstår informationen. Informationen ska också vara sådan att den typiskt sett kan utsätta personen för andras missaktning. Den ska typiskt sett leda till skada men skada behöver inte ha uppstått. Avgörande när man ska bedöma vad som kan leda till att en persons anseende skadas blir vad som anses negativt utifrån offrets (den som anklagas) perspektiv. Här kan man exempelvis se över vad som i offrets umgängeskrets anses vara klandervärt beteende. Huruvida uppgiften är falsk eller sann spelar inte roll.

Även om uppgifterna är sanna kan det innebära förtal.

Kraven är således att:

1. En uppgift har lämnats
2. Uppgiften ska avse en person
3. Uppgiften ska vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning
4. Uppgiften har lämnats till annan än den som uppgiften avser
5. Att försvarsgrunderna i 2 st. inte kan åberopas


Kan falska rasistanklagelser utgöra förtal?

Utifrån de uppgifter som av din fråga framgår kan man anse att krav 1-3 är uppfyllda. Ett påstående om att någon är rasist får anses vara ett påstående som kan leda till att personens anseende skadas, sålunda är det kriteriet är uppfyllt. Då uppgifterna är falska kan inte undantagen i 2 st. åberopas (krav 5).

I din fråga framgår inte hur uppgiften spridits eller till vem den har spridits. Av denna anledning blir det svårt att ta ställning till om utomståendekriteriet (krav 4) är uppfyllt. Precis som jag ovan nämnt är detta ett viktigt kriterium för att avgöra om personen i fråga gjort sig skyldig till förtal.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Izel I
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96436)