Kan falsk anklagelse och hot om polisanmälan utgöra brott?

Min son blev uppringd av sin gamla chef och telefonsamtalet började i trevlig ton om vad min son sysslar med nu och var han bor osv......sen........ändrades tonen och han blev anklagad för stöld på sin förra arbetsplats. Han hade även tillverkat en tagg till dörrarna för att sen gått in nattetid och stulit saker. Per telefon kom dessa anklagelser och hot om polisanmälan och att han verkligen "skulle fundera på saken", när han sa att han inte visste nåt om dessa incidenter. Vi blev mer än upprörda över anklagelserna men också över det maktutövandet med hot som framställdes. Hur ser lagen ut i ett sånt här läge? Kan vi göra nåt? Tänker på anmälan av något slag....

Marie

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Det är två delar i er fråga, nämligen (1) om anklagelserna i sig är ett brott och (2) om hot om polisanmälan är hot och om ni er tur kan anmäla den före detta arbetsgivaren till er son.

1. Anklagelser stöld

Förolämpning

"Felaktig anklagelse" är inget brott, däremot kan det leda till brottet förolämpning, 5 kap 3 § Brottsbalk (1962:700), BrB, se https://lagen.nu/1962:700 För att förolämpning ska vara aktuellt måste den före detta chefen ha pratat direkt med din son, om samtalet var med dig så är det brottet förtal som skulle kunna vara aktuellt.

För att en felaktig anklagelse ska leda till straffbarhet måste uttalandet från den före detta chefen ha haft intentionen att rikta beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan. Utöver det så måste chefen ha varit medveten och haft som syfte att uppnå dessa rekvisit under samtalet, hen måste ha haft uppsåt. Gärningen måste ha syftat till att såra sin sons känslor (kränka hans självkänsla och värdighet). Skällsord såsom "jävla negerfitta", "Era jävla as, jag hatar er, jävla facsitjävlar" och "jävla svartskalle" har av Högsta Domstolen ansetts vara förolämpningar – uttalanden sagda i syfte att såra den andra personens självkänsla och värdighet.

Falsk angivelse

Om en anmälan görs till behörig myndighet på falska grunder kan det utgöra brottet falsk angivelse, 15 kap 6 § BrB. För att bli dömd måste personen (1) anmäla/ange en oskyldig person till åtal, (2) med uppsåt (medvetenhet om och viljan att) att den anmälda personen blir fälld till ansvar. Observera att det här brottet blir aktuellt först om din sons gamla chef verkligen anmäler och det inte finns någon grund till anmälan.

2. Hot om polisanmälan

För att kunna dömas för hot måste din sons gamla chef ha lyft vapen eller hotat om brottslig gärning på ett sätt som är menat att hos din son framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, 4 kap 5 § BrB.

Hotet måste framstå som att det är allvarligt menat, eller att det var meningen att hotet skulle framstå som allvarligt menat. Det räcker att hotet var menat att framkalla allvarlig fruktan, vilket innebär att det objektivt sätt inte måste ha framstått som att hotet skulle verkställas.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis är det så att det är svårt att bli dömd för förolämpning. Det är ett så kallat enskilt åtal, vilket innebär att ni själva måste driva det. Undantaget att er son är under 18 år, då kan en åklagare driva åtalet i domstol, 5 kap 5 § BrB.

Om er son vidare är oskyldigt anklagad och chefen anmäler honom så är det falsk angivelse, om anmälan görs i syfte att sonen ska bli oskyldigt fälld.

Avslutningsvis, för att ni ska kunna anmäla chefen för olaga hot måste det finnas bevisning om att chefen har hotat med att göra något brottsligt som är allvarligt menat i syfte att framkalla allvarlig fruktan hos din son. Utifrån en informationen jag har fått i frågan kan jag inte göra det här avgörandet. Däremot så är olaga hot allmänt åtal, 20 kap 3 § Rättegångsbalk (1942:740), RB, se här https://lagen.nu/1942:740. Allmänt åtal innebär att åklagare är skyldig att åtala om det föreligger tillräckliga skäl efter att förundersökningen är gjord, 23 kap 2 § RB.

Vill ni ha ytterligare rådgivning på Lawline kan ni boka tid hos en jurist för 1699kr/h, se här http://www.lawline.se/boka

Hoppas att ni har fått svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo