Kan fadern till ett barn undgå att betala underhållsbidrag om mamman har lurat honom om sin graviditet?

2020-06-14 i Underhåll
FRÅGA
Hej.Det är så att min sambo ( snart make ) har ett barn sen ett tidigare förhållande. Han ville inte ha barn och det visste hon mycket väl. Hon ljög om att hon åt p piller vilket hon inte gjorde och skulle hon bli gravid så skulle hon göra abort sa hon. Självklart blev hon gravid. Är det lagligt att lura någon så? Hon misshandlade honom vid flera tillfällen i förhållandet. Min sambo har mått väldigt dåligt över detta i snart 18 år. Han har betalat underhåll men inte haft kontakt med barnet. Och nu har alltså barnet rätt att ärva om någonting skulle hända min sambo snart blivande make?
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Frågan handlar om ett barns rätt till underhåll och arv och regleras i ärvdabalken och föräldrabaken.

Kan fadern till ett barn undgå att betala underhållsbidrag om mamman har lurat honom om sin graviditet?

Om en person är verkligen ett barns pappa eller inte kan fastställas genom dom eller bekräftelse (1 kap. 3-5 §§ föräldrabalken). Om faderskapet är fastställt, blir personen underhållsskyldig gentemot barnet, såtillvida inte barnet varaktigt bor hos honom (7 kap. 2 § första stycke föräldrabalken). Ett underhållsbidrag fastställ genom avtal eller dom (7 kap. 2 § andra stycke föräldrabalken). Om pappan ej frivilligt går med på att betala underhåll, kan mamman vända sig till en domstol för att få underhållsbidraget fastställt.

Kan man utesluta sitt barn från sitt arv?

Om man är bröstarvinge till en person, är den berättigad till laglott. En bröstarvinge är alltid berättigad till hälften av den arvslotten som skulle ha tillkommit den (7 kap. 1 § ärvdabalken). Till exempel ett testamente som inskränker barnets rätt till laglott kan jämkas, om barnet begär det.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att även om din sambo har blivit misshandlat av den kvinna som är mamma till barnet och inte har underrättat honom om sin avsikt med att skaffa barn med honom, påverkar dessa omständigheter inte din sambos underhållsskyldighet gentemot barnet. En pappa kan ej lämna sitt barn utan arv. Barnet har alltid rätt till laglott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1027)
2021-03-03 Rätt till reseersättning barn bor hos två föräldrar
2021-02-28 Hur länge är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn?
2021-02-28 Betala för min 19-åriga dotter?
2021-02-28 Har makat underhållsskyldighet om de inte bor tillsammans?

Alla besvarade frågor (89867)