Kan f.d. make flera år efter bodelning kräva pengar?

2021-06-23 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag och min exmake fick dom på äktenskapsskillnad för tre år sedan. Bodelningsavtalet skrev vi båda senare under samma år. I bodelninhsavtalet skrevs vårt gemensamma hus över på mig och övrigt löste vi muntligt, utan problem. Nu vill min ex-make att jag ska ge honom ett stort penningbelopp i efterhand. Kan han göra det nästan 3 år efter att bodelningsavtalet skrevs under? Jag tror inte att vi registrerade avtalet på skatteverket, om det spelar någonr roll.
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du och din f.d. make har skilt er, genomfört en bodelning och upprättat ett bodelningsavtal som ni båda har signerat. Ni har även fördelat en del egendom mellan er muntligt. Nu, nästan tre år senare, kräver din f.d. make dig på pengar och du undrar nu om han kan ha någon rätt till pengar trots att bodelningen är genomförd och bodelningsavtalet signerat. Din fråga behandlas i Äktenskapsbalken (ÄktB) och tillämpas nedan i mitt svar.

Erat skriftliga bodelningsavtal är giltigt, men inte det muntliga

Efter bodelningen ska det upprättas en skriftlig handling som skrivs under av båda makar - ett bodelningsavtal (9 kap. 5 § ÄktB). Bodelningsavtalet är juridiskt bindande mellan makarna när båda har skrivit under det. Avtalet är ett bevis på att en bodelning har skett och hur egendomen fördelas mellan parterna. En funktion av bodelningsavtalet är att ingen av parterna flera år senare kan komma och kräva den andra på egendom. Någon registrering hos en myndighet behöver inte göras.

Du beskriver att ni upprättade ett skriftligt bodelningsavtal i vilket ni bestämde vad som ska hända med det gemensamma huset, och att resterande egendom fördelades mellan er muntligt. Det skriftliga bodelningsavtalet med huset uppfyller formkravet i 9 kap. 5 § ÄktB (skriftligt och underskrivet av båda) och är således giltigt mellan er. Det som ni har kommit överens om muntligt uppfyller däremot inte formkraven som lagtexten kräver och utgör därmed inte ett juridiskt bindande bodelningsavtal. Det innebär att ni i princip inte på bindande vis har fördelat den egendomen mellan er som ingick i den muntliga överenskommelsen.

Ni har ett giltigt partiellt bodelningsavtal och din f.d. kan begära ett till

När makar i bodelningsavtal bestämmer att viss, men inte all egendom ska fördelas på visst sätt, talar man om ett partiellt bodelningsavtal. Det är möjligt att upprätta flera partiella bodelningsavtal för att styckvis reglera fördelningen av makarnas giftorättsgods.

Eftersom det muntliga avtalet mellan er inte är juridiskt bindande är det som att ni aldrig fördelade den egendomen som den muntliga överenskommelsen omfattade. Det innebär att din f.d. make kan begära att det för den egendomen som fördelades muntligt, upprättades ett nytt, "riktigt" bodelningsavtal som är skriftligt.

Preskription av bodelning - din f.d. make är inte för sent ute

I ÄktB saknas det en lagstadgad yttre tidsgräns för när en make senast måste ha begärt en bodelning, varför frågan får avgöras enligt tidigare avgöranden i svenska domstolar. I NJA 2009 s. 437 beviljade Högsta domstolen (HD) en begäran om bodelning tio år efter skilsmässan, eftersom den ansåg att särskilda skäl förelåg. Att begära en bodelning 24 år efter skilsmässan ansåg HD i NJA 1993 s. 570 i varje fall att vara för sent. I ett fall från Hovrätten, RH 2003:41, beviljades inte begäran om bodelning sju år efter skilsmässan. Kontentan av dessa fall är att det i vart fall efter sju år efter skilsmässan, om inte redan tidigare, krävs särskilda skäl för att en begäran om bodelning ska vara acceptabel.

I ditt fall har det endast gått nästan tre år sedan skilsmässan, varför det är troligt att en domstol, med hänsyn till ovan nämnd praxis, skulle bevilja din f.d. makes begäran om ytterliggare en bodelning. Det är inte troligt att din f.d. make skulle behöva åberopa att särskilda skäl föreligger.

Vad allt detta innebär för dig - min rekommendation

Det är möjligt för f.d. makar att upprätta flera partiella, skriftliga bodelningsavtal för att styckvis reglera fördelningen av egendomen. Eftersom ert muntliga bodelningsavtal inte uppfyller ÄktB:s formkrav för ett giltigt och juridiskt bindande bodelningsavtal, är det som att ni aldrig fördelade egendomen i fråga (gäller som sagt inte huset). Eftersom din f.d. make med allra störst sannolikhet inte är för sent ute kan han alltså begära att ett "riktigt" partiellt bodelningsavtal upprättas mellan er för att fördela den egendomen som det muntliga avtalet omfattade.

Det är omöjligt för mig att avgöra om det är rimligt för din f.d. make att vilja erhålla den summan pengar av dig som du beskrev. Min rekommendation är att du sätter dig ned med din f.d. make och att ni upprättar ett skriftligt bodelningsavtal (som ni båda skriver under) där ni reglerar hur egendomen från det muntliga avtalet ska fördelas. Om ni inte kommer överens om hur fördelningen ska gå till kan tingsrätten på ansökan av någon av er utse en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB).

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2838)
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom
2021-08-01 Vad ingår i bodelningen?
2021-07-31 Påverkas den kritiska tidpunkten vid skilsmässa av betänketid?
2021-07-31 Finns det kvar en giftorätt om man inte genomför en bodelning efter skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94568)