Kan ett uttalande om en chefs lämplighet i mejl till medlemmar i fackförbund utgöra förtal?

FRÅGA
Hej,I vår verksamhet har en facklig förtroendeman har skickat ett massmejl till medlemmarna, ett hundratal, och sagt att facket inte har något förtroende för sin chef. Utöver detta finns inga andra uppseendeväckande uttalanden. Chefen tog naturligtvis illa vid sig av att publikt inför alla sina underställda medarbetare bli exponerad för denna uttalade misstroendeförklaring.Min fråga är: kan detta vara brottsligt, givet att det inte är en dialog på tu man hand, utan ett massmejl till alla underställda medarbetare?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

De två brott man kommer att tänka på i en situation som denna är förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken, här) samt ärekränkning (5 kap. 3 § Brottsbalken). Skillnaden mellan dessa brott är inte så stor, men ärekränkning är aktuellt om man t.ex. förelämpar någon muntligen i ett samtal medan förtal är aktuellt om man har spritt ut uppgifter om en person bland andra.

Eftersom det i detta fall rör sig om ett mejl som har skickats ut till alla underställda medarbetare, skulle det vara förtal som kunde ha begåtts. Frågan är dock om det utgör förtal att sprida uppgiften att facket inte har förtroende för chefen. Det finns naturligtvis ett ganska stort utrymme att sprida kritik även om det kan upplevas som obehagligt av föremålet för kritiken, och det är dessutom enligt 5 kap. 1 § Brottsbalken så att ett uttalande inte utgör förtal om det var sant eller om det fanns "skälig grund" för den och yttrandet var försvarligt. På samma gång har det av domstol inte ansetts utgöra förtal när en arbetsgivare har gjort negativa uttalanden av en arbetssökande hos rektorn för skolan där denne sökte arbete (Fallet heter AD 2002 nr. 121). Domstolen har också i ett fall ansett att det inte utgör förtal att ett fackförbund lämnat uppgiften att det avråder sina medlemmar från att ta anställning i ett visst företag, vilket bland annat motiverats med att en arbetsledare ansågs olämplig (Fallet heter NJA 1987 s. 336).

Även om man nog i det nu aktuella fallet måste ta mer hänsyn till att uppgifterna är helt inriktade på en fysisk person, finns det inte så stora chanser att brott har begåtts. Det kan ju främst sägas vara försvarligt att lämna uppgifter av detta slag, eftersom det ligger inom fackförbundets kärnområde. En förutsättning är dock att fackförbundet hade "skälig grund" för uppgiften. Detta innebär att påståendet inte får vara helt taget ur luften. Det går ju inte att objektivt säga om en arbetsledare är olämplig på ett eller annat sätt (detta har ju fackförbundet i princip underförstått påstått), men fackförbundet måste alltså kunna motivera sitt påstående. I annat fall föreligger förtal.

Kort sagt är nog uttalandet tyvärr försvarligt och därmed inte brottsligt så länge som fackförbundet har en motivering, medan förtal annars föreligger!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1037)
2020-10-19 Någon har skrivit information om mig som inte stämmer - vad kan jag göra?
2020-10-18 Insulting behaviour
2020-10-12 Förtal - vad är det och vad kan jag göra åt det?
2020-10-12 Förtala att anklaga någon för hot?

Alla besvarade frågor (85162)