FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt26/05/2020

Kan ett utländskt företag begå brott i Sverige?

Om ett danskt företag gör sig skyldigt till brott mot den svenska miljölagstiftningen genom ett miljöbrott som drabbat Sverige,kan då företaget ställas till svars i Sverige eller måste danska staten väcka åtal ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först bör nämnas att juridiska personer (bl.a. företag) inte kan dömas för brott enligt svensk rätt. Däremot kan man utdöma företagsbot. I detta fall ställer du en fråga angående miljöbrott, och då blir miljöbalken (här) tillämplig. Enligt denna så kan miljösanktionsavgifter utkrävas ifall regeringen har meddelat föreskrifter om saken. Alltså: om regeringen beslutat att det ska tas ut en avgift för en viss förseelse så får den tas ut (företagsbot). På vilka områden regeringen får meddela sådana föreskrifter anges i 30 kap. MB. Eftersom frågan inte specificerar vad det rör sig om för överträdelse så kan jag inte gå in mer specifikt i frågan.

När det gäller näringsverksamhet är det även, i vissa fall, möjligt att hålla en företrädare för företaget ansvarig för dess handlingar, och då utkräva ansvar från honom. Eftersom det då rör sig om en fysisk person så kan man dömas för brott. Miljöbrotten finns i 29 kap. MB.

Angående huruvida ett danskt företag kan begå miljöbrott i Sverige är svaret alltså nej, på grund av att företag inte kan åläggas straff. Däremot kan företaget åläggas att betala en företagsbot.

Angående att det rör sig om just ett Danskt företag/person, så får man leta i Brottsbalkens (BrB, här) regler. Enligt denna lag så faller alla brott som begås i Sverige på svensk mark (BrB 2:1 och 2:4). Däremot kan andra länder göra anspråk på vissa situationer, men det har Sverige att ta ställning till i det specifika fallet. Detta gäller enligt Brottsbalken, som bara straffbelägger gärningar begångna av personer (i bemärkelsen fysiska personer och inte juridiska personer). Däremot torde det vara så att även lagöverträdelser begångna av utländska företag på svensk mark leder till att svensk lag är tillämplig och att företagsbot kan utdömas.

Hoppas detta besvarade din fråga!

MVH,

Fredrik HolmströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”