Kan ett utländsk körkort återkallas?

2019-09-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Körkortsingripande och utländskt körkortEn vän (EU medborgare) körde för fort vid en plötslig hastighetssänkning direkt efter att ha svängt av från avfarten från motorvägen och polisen tog det utländska körkortet på plats. Kan de göra så och återkalla ett utländskt körkort på detta vis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Grunderna för återkallelse av körkort framkommer i 5 kap. 3 § körkortslagen. Ett körkort kan återkallas bland annat vid fortkörning. Vid bland annat fortkörning får körkortet omhändertas om det på sannolika skäl kan antas att det kommer att återkallas (5 kap. 7 § första stycket körkortslagen). Bestämmelsen innebär att om en körkortshavare har kört så fort att körkortet på sannolika skäl kommer att återkallas, har polisen rätt att omhänderta det. Den slutliga prövningen av om det ska återkallas sker sedan av Transportstyrelsen. Bestämmelsen om återkallelse av körkort gäller även utländska körkort (6 kap. 5 § körkortslagen). Det utländska körkortet kan därmed vägras giltighet i Sverige i sådana fall där det skulle ha återkallats om det varit svenskt. Den tid ett utländskt körkort ska vara ogiltigt i Sverige bestäms i regel med ledning av bestämmelserna om spärrtid för svenska körkort.

I din väns fall innebär det att körkortet är omhändertaget och att det sedermera tas beslut av Transportstyrelsen om det ska vägras giltighet en tid. Vägras det giltighet en tid får din vän inte köra med körkortet i Sverige under denna tiden, däremot är det fortsatt giltigt utomlands.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (758)
2020-07-31 Vad händer om man nekar en bot?
2020-07-30 Körtillstånd?
2020-07-30 Indraget körkort - vad gäller?
2020-07-30 Återkallar körkort om man suttit drogpåverkad i en bil, men inte kört?

Alla besvarade frågor (82580)