Kan ett tillfälligt uppehållstillstånd på anknytning återkallas?

2017-04-29 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej.Jag har fått tillfälligt upphållstillstånd på grund av samboförhållande . Det är giltigt tills 31/12/2018.Nu är jag skild och jag bor inte längre med min svensk man.Får jag stanna kvar i Sverige till 31/12/2018?Min man hotar mig med att han kan få mitt upphållstillstånd att upphöra innan det tar slut eftersom vi är skilda . Kan han göra det ?Min fråga gäller inte förlängning när mitt tillfälligt upphållstillstånd går ut ,utan jag vill veta om jag får stanna kvar i Sverige två år tills mitt tillfälligt upphållstillstånd går ut eller om jag ska lämna Sverige omedelbart?Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga beror lite på omständigheterna i ditt specifika fall.

Så länge du har ett giltigt uppehållstillstånd så behöver du inte lämna Sverige. Bara för att förhållandet upphör så upphör inte ditt tillstånd att gälla automatiskt. Du behöver alltså inte omedelbart lämna Sverige.

Ditt uppehållstillstånd upphör att gälla antingen den 31/12/18, eller genom att Migrationsverket beslutar att dessförinnan återkalla ditt uppehållstillstånd.

Migrationsverket kan som utgångspunkt besluta att återkalla ditt uppehållstillstånd, eftersom förhållandet som tillståndet grundade sig på har upphört. (7 kap 3 § andra stycket, utlänningslagen)

Om du vistats här i landet i mer än 3 år med giltiga uppehållstillstånd när migrationsverket prövar om de ska återkalla tillståndet så kan de inte återkalla tillståndet. (7 kap. 3 § tredje stycket utlänningslagen)

När migrationsverket gör sin prövning om de ska återkalla tillståndet så ska migrationsverket ta hänsyn till vilken anknytning du har till det svenska samhället, eller om det finns några övriga skäl till att tillståndet inte ska dras in. (7 kap. 4 § första stycket utlänningslagen)

Vid bedömningen av din anknytning till det svenska samhället så ska migrationsverket särskilt se till fyra olika saker:

1. Dina levnadsförhållanden. Med levnadsförhållanden menar man t ex om du har ett arbete, hur du bor, din sociala anpassning och om du har lärt dig svenska.

2. Om du har barn här i Sverige. Man ser då till hur kontakten med barnet är och hur den skulle förändras om ditt uppehållstillstånd skulle återkallas.

3. Om du har övrig familj i Sverige.

4. Hur lång tid du har vistats i Sverige. Om du t ex vistats i Sverige något år så kan det tala för att din anknytning till samhället är starkare än om du kom hit för någon månad sedan.

Enligt ett rättsfall från 2013 så spelar det också roll för migrationsverkets bedömning om förhållandet till din man upphörde för att du utsattes för våld eller andra kränkningar av honom. Då talar det också för att ditt tillstånd inte ska återkallas. (MIG 2013:5)

Som du förstår så kan jag inte göra en bedömning av hur migrationsverket kommer att bedöma ditt särskilda fall utan att har mer information om det. Jag hoppas att vad jag redogjort för kan hjälpa dig att veta ungefär vad migrationsverket tar ställning till om de gör en prövning av frågan om ditt tillstånd ska återkallas eller inte.

Tyvärr är det så att migrationsverket kommer att pröva frågan om de får reda på att ert förhållande upphört. Detta innebär att din före detta sambo kan meddela migrationsverket som då eventuellt kommer att pröva frågan. Om ingen meddelar migrationsverket att förhållandet upphört så kommer frågan inte att prövas.

Att din sambo kan meddela migrationsverket att ert förhållande upphört går tyvärr inte att göra någonting åt. Om din sambo däremot försöker tvinga dig att göra någonting genom att hota dig med att meddela migrationsverket att ert förhållande upphört eller liknande, så begår han eventuellt ett brott. Du bör i så fall anmäla detta till polisen. Det finns även kvinnojourer(om du är kvinna) och liknande där man kan få råd och stöd kring sådana frågor.

Sammanfattning:

- Du behöver inte lämna Sverige omedelbart, eftersom du har ett giltigt tillstånd.

- Migrationsverket kan, om de får uppgift om att förhållandet upphört, pröva frågan om de ska återkalla ditt tillstånd eller inte. De prövar frågan utifrån din anknytning till Sverige, och då tittar de specifikt på de 4 faktorer jag angett ovan. Om förhållandet upphört på grund av att du utsatts för våld eller kränkningar av din sambo så kan det tala för att de inte ska återkalla tillståndet.

- Om du vistats i Sverige i tre år när de prövar frågan så får de dock inte återkalla det.

- Att din man kan lämna uppgifter till migrationsverket är en sak. Vad han gör mot dig är en annan sak. Kontakta polisen om hans beteende övergår till någon form av tvång eller hot om våld el liknande. Eftersom den frågan kan vara komplex kan man ta hjälp av kvinnojourer och andra organisationer för att få råd och stöd.

Jag hoppas att du tycker dig ha fått svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97581)