Kan ett testamente göra föräldrar och syskon arvlösa?

2021-08-02 i Testamente
FRÅGA
Hej!En person som inte har någon make/maka eller barn men som har föräldrar i livet, har testamenterat sina ägodelar till en person. Ärver denna person de efterlevande föräldrarna då de avlider? Personen ifråga är ju bröstarvinge till efterlevande föräldrar. Övergår då denna arvsrätt till den som personen testamenterat sina tillgångar till?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om arvsklasser

Makar och barn ärver i första hand. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn, barnbarn osv, 2 kap. 1 § ärvdabalken. Bröstarvingar kan inte göras helt arvlösa genom ett testamente.

Om det inte finns några barn går man vidare till den andra arvsklassen vilken består av föräldrar och i andra hand syskon och syskonbarn, 2 kap. 2 § ärvdabalken. Personer i den andra och tredje arvsklassen kan göras helt arvlösa genom ett testamente.

Testamente

Så länge man inte har några barn, bröstarvingar, är man fri att testamentera bort allt man äger till vem eller vilka man vill. Om man har bröstarvingar har de dock alltid rätt till sin laglott.

Det finns formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Testamentet ska vara skriftligt och testators vilja ska framgå tydligt. Testamentet ska bevittnas av två personer. Vittnena ska ha vetskap om att det är ett testamente, men de behöver inte veta om dess innehåll. Testator måste även själv underteckna testamentet, 10 kap. 1 § ärvdabalken.

I ditt fall

Du skriver i din fråga att ett testamente upprättats där det framgår att all egendom testamenterats till testators föräldrars bröstarvinge. Jag tolkar detta som att all egendom är testamenterat till testators syskon. Relationen har dock ingen betydelse så länge testator inte har några bröstarvingar. Om det finns ett testamente som föreskriver att hela kvarlåtenskapen ska tillfalla en person så är detta giltigt. Föräldrarna och eventuellt andra syskon som tillhör den andra arvsklassen kan ha rätt till arv så länge det inte finns ett testamente som säger annat.

Föräldrarna ärver då ingenting och arvet fördelas i enlighet med testamentet.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?