Kan ett skämt om våld vara olaga hot?

FRÅGA
Om en människa skriver "jahopp, nu ska vi tydligen testa din teori om att du är odödlig genom att hänga dig och se hur d går, haha" till en människa på en skämtsam nivå och menade ingenting med det. Men personen i fråga tog det inte som ett skämt utan tog det seriöst. Räknas det som olaga hot/mordhot?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den brottsform som kommer på fråga här, är mycket riktigt olaga hot (4 kapitlet 5 § brottsbalken). Meddelandet i sig uppfyller kraven på vad som är ett olaga hot; att säga att man ska hänga någon är hot om brott som inkräktar på en persons säkerhet, frihet och frid. Det gäller också att personen som fått meddelandet har blivit rädd på riktigt och tagit åt sig av meddelandet. Därför kan vi konstatera att alla krav är uppfyllda för en polisanmälan och möjligen åtal.

Det som blir problematiskt är det faktum att avsändaren har menat detta som skämt. Du skriver att avsändaren inte menat något med detta. I svensk straffrätt krävs uppsåt, dvs en viss typ av medvetenhet och vilja från gärningsmannens sida, för att gärningsmannen ska kunna dömas. Eftersom gärningsmannen i detta fall inte har menat att hota någon överhuvudtaget, utan endast uttalat sig klumpigt i ett skämtsamt syfte, är det inte särskilt troligt att gärningsmannen skulle kunna dömas för olaga hot.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1089)
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?
2021-01-04 Är det brottsligt att föra en loggbok över en annan person?
2021-01-01 Är det lagligt att ta bilder på andra inomhus?
2020-12-31 Olaga hot enligt 4:5 BrB

Alla besvarade frågor (88106)