Kan ett sekretessavtal brytas pga. vittnesplikt i domstol?

2021-04-25 i Vittna
FRÅGA
Hej, jag fick precis höra om den våldtäkt som hände i Paradise Hotel och undra en sak om sekretess avtal. Om ett brott begås under ett sekretess avtal som man senare måste vittna i domstol, får man då bryta emot sekretess avtalet? T.ex om Toby Johnson skulle argumentera i eventuell rättegång att produktions teamet ägga på honom på något sätt.
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag förstår din fråga som att du undrar om det finns möjlighet att bryta ett sekretessavtal vid en eventuell vittnesplikt i domstol. Jag kommer besvara frågan både utifrån om situationen rör ett vittne och utifrån situationen om det rör den misstänkte själv.


Vittnesplikt

I Sverige har vi allmän vittnesplikt, 36 kap. 1 § rättegångsbalken. Om vittnesplikten och den tystnadsplikt som följer av sekretessavtalet står emot varandra har vittnesplikten som utgångspunkt företräde.


Undantag från vittnesplikten

Om du är nära släkt med den som är misstänkt måste du inte vittna, 36 kap. 3 § rättegångsbalken. Om du är under 15 år eller om du lider av en psykisk störning prövar rätten om du får vittna eller inte, 36 kap. 4 § rättegångsbalken.

Vidare finns vissa yrkesgrupper som undantas från vittnesplikten. Bland andra advokater, läkare, sjuksköterskor och präster. Men den person som vittnesmålet gäller kan lösa personen från tystnadsplikten och då får personen inom den specifika yrkesgruppen vittna, 36 kap. 5 § rättegångsbalken.


Skyldighet för den misstänkte att lämna sin utsaga?

Den misstänkte har fullständig rätt till tystnad och ingen skyldighet att bidra till bevisningen av sin skuld. Enligt praxis får inte hela domen eller majoriteten av domen grundas på att den misstänkte varit tyst i brottmål.


Hoppas detta var svar på din fråga!


Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (207)
2021-09-27 Kan min son vägra vittna?
2021-09-24 Vad händer om jag vägrar avlägga vittnesed?
2021-09-22 Måste ett vittne avlägga vittnesed i samband med vittnesmålet?
2021-08-27 Vittna under ed

Alla besvarade frågor (95917)