Kan ett porträttfoto få ett upphovsrättsligt skydd?

Hej!

Jag undrar hur det ser ut med upphovsrätten till fotografier på idrottshändelser och porträttfoton. Kan de verkligen sägas uppnå verkshöjd? Är det 50 års upphovsrätt efter bilden är tagen som gäller eller 70 år efter fotografens död? ...och gäller det oavsett om fotona för länge sedan är sålda till någon tidning eller bildbyrå?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Regler om upphovsrätt och vad som gäller för fotografier hittar du i Upphovsrättslagen (URL). För att ett foto ska få ett upphovsrättsligt skydd krävs det enligt svensk lag att fotot uppnår en viss nivå av verkshöjd, precis som du skriver. Jag kommer i mitt svar att gå in på vad kravet närmare innebär och sedan svara på vad som gäller för ett foto på en idrottshändelse respektive ett porträtt.

Vad innebär kravet på verkshöjd?

Upphovsrätt tillkommer den som skapat ett litterärt eller ett konstnärligt verk (1 § URL). I paragrafen räknas det upp en hel del saker som eventuellt kan få ett skydd, bland annat ett fotografi. Det upphovsrättsliga skyddet uppnås genom att verket är originellt. Det finns vägledande praxis vid bedömningen om ett verk är originellt, ett sådant är NJA 2004 s. 149. I fallet skrev Högsta Domstolen om ett dubbelskapandekriterium som skulle vara till hjälp vid bedömningen. Skulle två personer som i förhållande till varandra är oberoende lyckas skapa samma verk, då säger man att verket inte uppnår verkshöjd.

Jag vill även ta upp praxis från EU som varit vägledande, C-145/10 Painer. I målet menade man att en upphovsman ska ha kunnat sätta sin personliga prägel på verket, genom att uttrycka sin kreativa kapacitet och göra fria och kreativa val.

Har fotografiet på en idrottshändelse upphovsrättsligt skydd?

Inledningsvis kan konstateras att kraven på upphovsrätten är lågt ställda. Verkets litterära eller konstnärliga kvalitet saknar betydelse för om upphovsrätt föreligger eller inte. Chansen att två oberoende personer skulle lyckas fota samma händelse är dock stor. Tänk dig ett scenario där två personer som står bredvid varandra tar kort på en fotbollsmatch. Troligtvis kommer bilderna att vara nästintill identiska och bilderna är då inte heller originella. Dessutom har upphovsmannen (den som tagit fotot) troligtvis inte heller gjort fria och kreativa val i skapandeprocessen.

Inom upphovsrätten är dock alla fotografier, oavsett om de uppfyller krav på verkshöjd eller inte, upphovsrättsligt skyddade. Detta skydd gäller i 50 år från det att fotot framställdes (49 a § URL). Om du tar ett foto på en fotbollsmatch den 1 januari 2020, gäller skyddet fram till 1 januari 2070.

Har ett porträttfoto upphovsrättsligt skydd?

Ett porträttfoto skiljer sig på så vis att fotografen kan sätta sin egna personliga prägel på fotot. Detta kan ske genom att fotografen väljer hur modellen ska sitta, vilket ljus som ska användas, vilken inställning hen ska ha på kameran och så vidare. Det är alltså en chans för fotografen att uttrycka sin kreativa kapacitet och göra fria och kreativa val, läs vidare om detta i målet C-145/10 Painer.

Med största sannolikhet uppnår porträttfotot kravet på verkshöjd varför det också åtnjuter ett upphovsrättsligt skydd. Detta skydd gäller så fort fotot skapas och gäller under hela fotografens livstid samt 70 år efter hans död (43 § URL).

För porträttfotot gäller alltså inte huvudregeln som det gör för fotot på en idrottshändelse, där det fotot är skyddat i 50 år från det att det framställdes.

Vad händer med upphovsrätten om jag säljer min bild?

Upphovsrätten består av två olika rättigheter, den ekonomiska och den ideella. När man pratar om att sälja en bild pratar man om att sälja den ekonomiska rättigheten. Den ideella är inte överlåtbar, den ideella rätten består exempelvis i en rättighet för dig att bli namngiven för ditt verk (3 § URL). Att det är den ekonomiska som man kan överlåta framgår av 27 § URL.

Det är ni som avtalar om hur bilden får användas och spridas, om tidningen eller bildbyrån exempelvis får kopiera bilden eller överlåta den till en tredje part. Men oavsett vad ni avtalar om, har du alltid rätt att få ett erkännande för dina foton.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att boka tid med våra jurister här.

Vänliga hälsningar,

Sanaria SaadRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000