Kan ett körkort återkallas på grund av att körkortet återkallas i ett annat land?

Fick indraget körkort i Norge på platsen p g a fortkörning. Resulterade bl. a. 15 000 NOK och att jag inte får framöra motorfordon i Norge under sju månader. Men vad händer med möjligheten att köra (med förnyat körkort) här i Sverige. Jag har ju inte begått något brott i Sverige av den anledningen.

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag har uppfattat din fråga så har du åkt fast för fortkörning i Norge. Din fortkörning ledde till att du fick böter och ett sju månaders körförbud inom Norge. Det du undrar är hur det här påverkar dina möjligheter att köra i Sverige. Nedan kommer jag att besvara din fråga.  

Regler om återkallande av körkort finns i körkortslagen. Ett återkallande av ett körkort sker av Transportstyrelsen. Ett återkallande av ett körkort ska grunda sig på exempelvis en svensk lagakraftvunnen dom (5 kap. 1 § 2 st KörkL). Med en svensk lagakraftvunnen dom jämställs ändå ett likvärdigt avgörande av en utländsk domstol eller myndighet. Transportstyrelsen kan alltså besluta att återkalla ditt körkort med stöd av det avgörande som gjordes i Norge i samband med din fortkörning. Just fortkörning är en av flera grunder som kan leda till att körkortet återkallas (5 kap. 3 § 4 p KörkL). Det är alltså slutligen upp till Transportstyrelsen att avgöra om ditt körkort kommer att återkallas eller inte. Det är alltså inte säkert att ditt körkort kommer att återkallas i Sverige men det finns en risk för det. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. 

Edvin StrandfältRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”