Kan ett körkort återkallas om en rättegång ännu inte skett?

2019-04-22 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej. Jag körde i cirka 80-90 på en 50-väg då jag mötte polisen. Såg att dom bromsade in och förstod att dom skulle vända efter mig så jag gasade på ännu mer. Svängde av och ställdr bilen och min vän avvek från platsen. Polisen körde förbi och ut på riksväg 72 och såg inte mig förrän dom åkt c:a 200m och kunde inte vända pga vajer-räcke. C:a 5 min senare kom dom tillbaks och jag gick då c:a 75m från bilen.Jag förnekade att jag kört fort. En öppnad öl stod i bilen så jag fick blåsa (negativt). Jag ville inte svara på deras privata frågor vilket jag klargjorde. Då ringde dom efter en knarkhund. Efter lång väntan frågade jag om jag kunde ta en cigg vilket var ok. Gick under uppsikt till bilen där cigg låg på säter fram. Såg då att där låg en liten bit cannabis och fick panik då jag visste att en hund var på väg. Stoppade den lilla biten i munnen och tänkte spotta ut den borta vid polisbilen. Dess ärree hade den möst upp sig av saliven och fick endast ut en del men ingen märkte något. Hunden kom och markerade i bilen men där fanns inget. Fick lämba blodprov efter c:a 2h och hade då 0,0053 thc i blodet. Blev av med körkortet. Har förklarat allt i yttrande1till transportstyrelsen men fick ändå 12 mån spärrtid. Anser detta vara fel då jag inte kört något fordon efter händelsen som gav utslag på thc. Blev av med jobb. Rättegång kan ta lång tid men där bör jag frias då ingenting talar emot mig. Kan dom verkligen återkalla kk med motiveringen att jag sannolikt kommer att dömas?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning ska när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse. Som jag har uppfattat saken finns inte något sådant i ditt fall (5 kap. 1 § 2 stycket körkortslagen).

Man har dock möjlighet att återkalla ett körkort tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på någon av de grunder som föreligger i 5 kap. 3 § p. 1-7 körkortslagen (5 kap. 5 § körkortslagen).

Det går alltså att återkalla körkortet även om en dom inte har fattats ännu. Det krävs dock att det finns konkreta omständigheter som pekar mot att en fällande dom kommer att fattas.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (721)
2020-05-28 Vad händer när polisen tar mitt körkort för fortkörning och jag har prövotid?
2020-05-28 Vad utgör ett verkstadsområde?
2020-05-28 Får man köra moped klass I snabbare än 45 km/h för att undvika att sakta ner trafiken?
2020-05-27 Återkallat körkortstillstånd

Alla besvarade frågor (80473)