Kan ett körkort återkallas efter påvisande av narkotika i ett urinprov?

2021-01-23 i Trafik och körkort
FRÅGA
Indraget körkort pga narkotika påvisats i blodet, men endast urinprov gjordes vid provtillfället, polisens snabbsticka användes. Jag var ärlig och erkände att jag hade brukat cannabis 3 dagar innan jag blev stoppad av polisen, därav skrev jag på strafföreläggandet men ser nu att det gäller att jag godkänt narkotika i blodet vilket är omöjligt för oss att veta då det ej gjorts något blodprov.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rattfylleri och körkortsingripande

Den som för ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet döms för rattfylleri (4 § Lag om straff för vissa trafikbrott). Häri föreligger ett krav på blodprov.

Ett körkortsingripande genom återkallelse av körkort förutsätter att en brottslig gärning har begåtts och att det föreligger ett godkänt strafföreläggande (5 kap. 1 § Körkortslagen). Vidare stadgas att ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri (5 kap. 3 § punkt 1b Körkortslagen).

Eftersom inget blodprov gjordes kan återkallandet av körkortet inte ske på grund av rattfylleri.

Ringa narkotikabrott och körkortsingripande

Då återkallelse av körkort förutsätter en brottslig gärning och att det föreligger ett godkänt strafföreläggande bör det prövas om ett annat brott kan bli aktuellt för körkortsingripandet (5 kap. 1 § Körkortslagen).

Den som olovligen brukar narkotika döms till narkotikabrott (1 § Narkotikastrafflagen). Om brottet med hänsyn till arten, mängden narkotika och andra omständigheter är att anse som ringa döms personen till ringa narkotikabrott (2 § Narkotikastrafflagen).

Vidare är en återkallelse av körkort möjlig om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap. 3 § punkt 5 Körkortslagen). Det är på denna grund som ditt körkort kunde återkallas då denna bestämmelse inte förutsätter något påvisande av narkotika i blodet. I ett sådant fall är det således tillräckligt med ett urinprov.

Detta gäller i ditt fall

Det är möjligt att återkalla körkort på grund av ett narkotikabrott som inte är hänförligt till rattfylleri och därmed föreligger det inget krav på blodprov. Eftersom det föreligger ett godkänt strafföreläggande kunde körkortet återkallas med stöd av att en brottslig gärning, ringa narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden, begåtts. Huruvida det var fråga om "opålitlighet i nykterhetshänseende" är en bedömning som är svår att göra då alla förutsättningar i ditt fall inte är kända.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (965)
2021-10-27 Vilka fordon kan köras utan körkort?
2021-10-26 Ingen hastighetsskylt efter korsning
2021-10-26 Vad kan Transportstyrelsen kräva vid prövning av körkortstillstånd?
2021-10-24 Vart vänder man sig för information om giltigheten av körkort?

Alla besvarade frågor (96583)