Kan ett ideellt skadestånd påverka rätten till försörjningsstöd?

2021-02-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej. Jag fick nyligen ett skadestånd efter våldtäkt och misshandel. Jag har försörjningsstöd från sociala. Får jag ändå hjälp från sociala eller måste jag använda mitt skadestånd som jag fick för det jag blev utsatt för. Hur är reglerna för detta.???
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om försörjningsstöd vilket det finns regler om i socialtjänstlagen (SoL).

Inledning

Jag uppfattar det som att du har fått ett ideellt skadestånd på grund av att du har varit utsatt för brott. Att ett skadestånd är "ideellt" betyder att skadeståndet inte ersätter en kostnad utan är en ersättning för kränkning, sveda och värk eller lyte och men. Din fråga är om skadeståndet kan komma att påverka rätten till försörjningsstöd och om du är tvungen att använda skadeståndet som försörjning. Därför kommer jag inledningsvis förklara rätten till försörjningsstöd och därefter svara på om skadeståndet undantas socialtjänstens behovsprövning eller inte.

Rätten till försörjningsstöd

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till försörjningsstöd (4 kap. 1 § SoL). Enligt lagstiftaren är försörjningsstödet det yttersta skyddsnätet och blir aktuellt i situationer där personer inte kan försörja sig på något annat sätt.

Socialtjänsten gör en individuell behovsprövning för att utreda om personen som ansöker om försörjningsstöd har rätt till försörjningsstöd. I den här behovsprövningen kommer socialtjänsten därför att ta hänsyn till vilka tillgångar, inkomster och möjligheter till försörjning som personen har. Om socialtjänsten bedömer att personen har tillgångar eller inkomster i tillräcklig omfattning för att klara sin försörjning så kan socialtjänsten neka försörjningsstöd.

Beaktar socialtjänsten ideella skadestånd vid en behovsprövning av försörjningsstöd?

Socialtjänsten ska beakta ideella skadestånd i behovsprövingen. I fallet RÅ 2010 ref 42 kom domstolen fram till att ett ideellt skadestånd för en misshandel skulle räknas med vid socialtjänstens behovsprövning av försörjningsstöd. Det betyder därför att skadeståndet kommer att ingå i socialtjänstens bedömning angående rätten till försörjningsstöd.

Anledningen till att även ideella skadestånd räknas in i behovsprövningen beror på att försörjningsstödet enligt lagstiftaren ska vara det yttersta sociala skyddsnätet. Det finns inga undantag som undantar en persons ideella skadestånd från socialtjänstens behovsprövning. Om en person har tillgångar för att kunna klara sin egna försörjning så har personen ingen rätt till försörjningsstöd.

Sammanfattning

Det finns inget undantag för ideella skadestånd när socialtjänsten gör en behovsprövning av försörjningsstöd. Det betyder att socialtjänsten kommer att beakta ditt ideella skadestånd vid en behovsprövning vilket kan påverka din rätt till försörjningsstöd. Det beror på att försörjningsstödet är samhällets yttersta skyddsnät och försörjningsstödet är till för de personer som inte kan försörja sig på ett annat sätt. Avslutningsvis vill jag beklaga det som har hänt dig och jag hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?