Kan ett hus utomlands stå på båda makar, och ändå vara enskild egendom vid skilsmässa?

FRÅGA
Kan ett hus/lägenhet utomlands stå på båda makar, och ändå vara enskild egendom vid skilsmässa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller mellan makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad innebär giftorättsgods

Vid en bodelning ska makarna dela lika på allt giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All makarnas egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord. Egendom kan också bli enskild om den ena maken ärvt egendom eller fått den i gåva, och det finns förordnande om enskild egendom i testamente eller gåvobrev (7 kap. 2 § ÄktB). Enskild egendom ska hållas utanför bodelningen. Vem av makarna som äger viss egendom spelar ingen roll, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen och därmed delas på.

Giftorättsgods är således inget som påverkar ägandet under äktenskapet. Giftorätt är en familjerättslig klassificering av egendom och innebär ett latent anspråk på hälften av makarnas gemensamma giftorättsgods vid en framtida bodelning. Detsamma gäller enskild egendom. Huruvida något är enskild egendom beror inte på vem som äger det, utan det beror på till exempel ett äktenskapsförord.

Kan ett hus/lägenhet utomlands stå på båda makar, och ändå vara enskild egendom vid skilsmässa?

Svaret på denna fråga är alltså ja, eftersom giftorättsgods och enskild egendom inte påverkar ägandet. Om två makar äger ett hus tillsammans kan makarna välja att det ska vara den ena makens enskilda egendom, genom äktenskapsförord. Om så är fallet kommer huset hållas utanför en framtida bodelning. Att huset hålls utanför bodelningen påverkar inte ägandet, vilket innebär att makarna även efter skilsmässan och bodelningen kommer vara samägare till huset.

Det korta svaret på din fråga är alltså ja, ett hus som båda makarna äger kan vara den ena makens enskilda egendom.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll