Kan ett företag räknas som "viss man" i skuldebrev? Ska man välja löpande eller enkelt skuldebrev?

2019-05-17 i Fordringar
FRÅGA
Kan ett företag räknas som ''viss man'' när man pratar om skuldebrev. Ska man då använda löpande skuldebrev eller enkelt skuldebrev?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Med uttrycket "viss man" kan avses såväl en fysisk person som en juridisk person. Som svar på din fråga innebär det att även ett företag kan räknas som "viss man" i ett skuldebrev. Det är vanligt med skuldebrev ställda till företag, t.ex. om du lånar pengar av banken. Du utfärdar i sådana fall ett skuldebrev som är ställt till viss man (banken).

I skuldebrevslagen (SkbrL) görs skillnad på löpande och enkla skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är ett skuldebrev som är ställt till viss man (3 kap. 26 § SkbrL). Exempel på enkelt skuldebrev är "Till Anders Andersson förbinder jag mig att betala 1000 kr med förfallodatum den 31 december 2019". Ett löpande skuldebrev är ett skuldebrev som är ställt till innehavaren eller till viss man eller order (2 kap. 11 § SkbrL). De löpande skuldebreven är således uppdelade i ytterligare två kategorier (innehavarskuldebrev och orderskuldebrev). Ett enkelt exempel på ett innehavarskuldebrev är "Till innehavaren av detta skuldebrev förbinder jag mig att…". Exempel på ett orderskuldebrev är "Till Anders Andersson eller order förbinder jag mig att…".

De löpande skuldebreven torde vara mer fördelaktiga för den som lånar ut pengar. Skillnaden är att ett löpande skuldebrev är en värdehandling, som förstås av dess benämning räcker det att man innehar skuldebrevet för att kunna begära betalt. Därmed är det enklare att omsätta skuldebrevet (och sälja det vidare). De löpande skuldebreven ger även ett visst skydd till den som förvärvat det i god tro.

Jag kan rekommendera dig att titta på Lawlines avtalstjänst i vilket du kan skapa ett skuldebrev och få det korrekt juridiskt författat till ett konkurrenskraftigt pris.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll