Kan ett fastighetsköp hävas om en part haft bristande omdömesförmåga?

2020-11-17 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Kan man häva en husförsäljning efter att köpeavtal är påskrivna?Fastigheten är såld till ett extremt underpris av en äldre person utan att barnen har haft vetskap om försäljningen. Uppskattningsvis uppgår köpeskillingen till 20-25% av marknadsvärdet. Mycket i situationen talar för ett medvetet utnyttjande av en inte helt tillräknelig person.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten är att avtal ska hållas, vilket innebär att ett avtal inte kan brytas, trädas ur eller hävas utan någon särskild anledning. Faktumet att någon av avtalsparterna utnyttjat sin motpart är inte en situation som kan medföra att ett avtal kan hävas. Ett avtal kan dock förklaras ogiltigt om någon av de särskilda ogiltighetsgrunderna i avtalslagen förelåg när avtalet. ingicks En sådan ogiltighetsgrund är ocker. En ockersituation föreligger om den ena parten har utnyttjat motpartens oförstånd i syfte att få till stånd en förmögenhetsöverföring som står i ett uppenbart missförhållande till avtalsobjektet, vilket framgår av 31 § avtalslagen.

Faktumet att den ena avtalsparten har utnyttjat sin motparts bristande tillräknelighet utgör ett exempel på ett utnyttjande av motpartens oförstånd, oavsett om den bristande tillräkneligheten är permanent eller tillfällig. En köpeskilling som endast motsvarar 20-25 § av marknadsvärdet på en fastighet är som utgångspunkt en förmögenhetsöverföring som står i ett uppenbart missförhållande till avtalsobjektet, och mycket talar alltså för att en ockersituation kan föreligga i detta fall,

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (334)
2021-02-27 Säga upp gymabonnemang
2021-02-19 Vad krävs för att ett avtal ska kunna jämkas?
2021-02-18 Kan säljare häva köpeavtal pga eget misstag?
2021-01-26 Ogiltighet av avtal som slutits under demens och alzheimers sjukdom

Alla besvarade frågor (89658)